Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-285

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd.

Type: Rekening en kwitantie door Paulus Carreyn, strodekker, voor zijn arbeid aan een hofstede van de abdij van Zonnebeke te Passendale

Beschrijving: Paulus Carreyn, gezworen strodekker, maakt de rekening van zijn werk aan het huis waar Ubrecht de Kemel woont, en dat toebehoort aan de abdij van Zonnebeke, en verklaart dat hij voor zijn arbeid betaald werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreuen paulus Carreijn gesworen stroijdecker van sijnen stijle ben bij desen gebrocht thebben op de hofgebewoont[?] door ubrecht de kemel tot Passchendale toebehoorende aen dabdie van sonnebeke den tijt van helen dagen en een schof aen 17 stuy[ver]s daeghs begrepen de montcost bedr[aeght] tsamen - 12 lb: 6: 6 d

Jtem dito Carreyn kent verleyt thebben den nomber van vijf hondert vichtigh gelij Ipersche gause geert aen 7 pont het hondert bedr[aecht] 38 lb: 10 fl daer toe gebruyckt en al gelevert door den pachter negen voet latten aen vier stuyvers de voet ende vier hondert vichtigh nagels aen drie stuy[ver]s het hondert Comt tsamen - 4 lb: 19: [...?] d daer toe noch gebruyckt twee hondert vichtigh banderaen aen thien stuyvers het hondert den 16 hondert wissen aen vijf oortiens het hondert comt tsamen - 7 lb: 10: [...?]

dit bedr[aecht] soo al tsamen - 12: 6: 6 de somme van 60 lb: 5 s: 6 d - 38: 10: 0 Ick kenne voldaen te wesen - 4: 19: 0 van dese bovenschreven quytante - 7: 10: 0 Paulus Carreyn - 60: 5: 6