Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-284

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document is niet gedateerd.

Type: Overzicht van de personen die de abdij van Zonnebeke kapoenen of renten schuldig zijn

Beschrijving: Overzicht van de personen die de abdij van Zonnebeke kapoenen of renten schuldig zijn.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit zyn de persoonen die capoenen ghelden[...?] ende Renten den prelaet van zynnebeke

Eerst willem spijse ouer zijn wyf ende was dochtere van Rog[ier] heldecop van vij capoenen ende een half verset[?] vij ghemeten lands ende een half daer of licht de ij ghemeten benoorden pieter van west ende heit den ackere muenic land

Jtem dander v ghemeten ende een half licht zuut west van den kerke by eenen viuer s[...?]

Jtem de kinderen van hendric van west ij capoenen streckende vp een mersch oost van den stede daer zy woenende zyn

Jtem de kinderen Jan houaert Jn den muenic[?] ackere onder ij ghemeten ende twee capoenen ende licht Jnden muenic land ouer ende tusschen[...?] willem spyse land

Noch eenen half capoen vp tander half ghemet ne weet ic niet waert licht Nu Jan houaert

Jtem de kinderen van Jan de bert onder half capoen ende licht Jnt muenic land

Jtem clays de coninc ij lynen tweedeel capoen ende licht zuut west vanden kerke westwaert ouer willem spyse land

Jtem clays de gaend met zijnen broedere ende zusteren ij lynen land ende licht west van zijnen stede tweedeel capoen Jnt muenicke land

Jtem de kinderen van clays den plets ij lynen merschen lichende bezuden den kenner[?] pitten tweedeel capoen

Somme comt xv capoenen Aldus hebbic bez[...?]cht byden Rentiers ende byden ghebueren

test

Dit zyn de persoonen Willem spyse vj ymete ende iiij half ende x roen clais den coninc ij linen xc roen sanders vrunt ende de kinderen galeins berts iiij linen ende een halue Pauwels van hoyberghe ende de kinderen cornelis van west ij ymete ende lxxv roen Jan de plets j half ymet ende lxxv roen De kinderen Jan ouaerts v linen de kinderen claeis ouaerts ij linen de kinderen mathys geens[?] ij linen

Ghebreect j ghemet v Roen