Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-283

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk zelf is niet gedateerd; enkel op de achterzijde staat een datum, die we hier dan ook gebruiken als datering.

Type: Rekening met de inkomsten van de pastorij van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Rekening van de inkomsten van de pastorij van Oostnieuwkerke.

Tekst

[VOORLOPIG]

BRU-AGSB-Z-283

Jncommen vande pastorije van Nieukercke

Competeert eerst ouer diensten van fundatien van wegen de kercke mits schrijuen vande rekenijnghe en - lxxj lb [parisis?]

[in de linkermarge naast het bovenstaande:] heeft noch 50 lb [parisis] ouer de leuerijnghe van missewijn ende Communiebroot

Jtem van fundatien van wegen den Disch met het schrijuen desselfs rekenijnghe en - l lb [parisis]

van wegen eene wekelicxsche messe voor de Ouerledene te lesen alle maendaghe vanden Jaere met de vier solemnele Jaergetijden van den roosencrans - lx lb [parisis]

van fundatien raeckende het beneficie vande Sint Jans gheannexeert ande Pastorije saluo iusto - lxvj lb [parisis]

Pastorijelanden met boomgaert saluo iusto - l lb [parisis]

Bloetthiende

accidenten met offerhanden

vande prochie ouer t'schrijuen van desselfs rekenijnghe met andere ordinaire diensten - xlv lb [parisis]

BRU-AGSB-Z-283

Jncommen van de pastorije van Nieuk[erck]en

1600