Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-238

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-07-1548

Type: Toestemming van de schepenen van Gedele van Gent voor de verkoop van bezittingen van de wezen van Lonis Veranneman, voor de bekostiging van een wekelijkse mis

Beschrijving: De schepenen van Gedele van de stad Gent verklaren dat zij, als overvoogden van de kinderen van Lonis Veranneman, instemmen met de verkoop van 7 gemeten bos en een gemet landbouwgrond, met de huizen en katelen, om daarmee een erfelijke rente te kopen van 6 pond parisis, voor een mis per week. Ze geven deze instemming na vernomen te hebben van de schepenen en raad van Roeselare, dat de verwanten en vrienden van de genoemde wezen hiermee instemden.

Tekst

test

Wij scepen[en] van ghedeele en[de] paeys[s]e Inde stede van ghend doen te wetene allen liede[n] Ende zonderlinghe onzen lieue[n] verminde[n] vrienden den baill[iu] en[de] scepen[en] heulaerts heere van morslede van zijne[n] heerscepe van morslede en[de] voort de[n] baill[iu] en[de] scepen[en] Jans weuers van zijnen heerscepe streckende binnen Roesselaer en[de] elck zonderlinghe Dat wij als ou[er]vooghden vanden kinderen lonis verannema[n] Naer trapoort en[de] Informacie ons ghedaen bij zekere[n] lettre[n] van certificacie[n] co[m]mende van scepen[en] en[de] Raed vand[er] stede van Roesselaer mencioe[n] makende als vande[n] consente dat maghe[n] en[de] vrienden vande[n] voorn[omden] kindere[n] voor heml[ieden] ghedaen hebbe[n] hebben gheconsent[eer]t Int vercoepe[n] van vij ghemete[n] bosch lettel min of meer en[de] voort een ghemet erue[n] of daer ontrent met sulke[n] huuse[n] en[de] catteyle[n] alss[er] vp zijn en[de] toebehoren[de] o[m]me d[aer]mede te besettene ses pond[en] par[isis] s[iaer]s erfliker Renten vor een messe de weke t[er] causen vande[n] zoendinghe va[n] wijlen Janne va[n] Rolleghe[m] Midswelke[n] wij v[er]soucke[n] an vlieden [...?] zonderlinghe[n] neerentste dat ghij piet[er]en verannema[n] broed[er] vand[en] vors[eijden] weesen Inden name va[n] heml[ieden] vand[en] vors[eijden] bossche en[de] erue[n] onthuudt onterft en[de] ontgoedt der Inne eruende en[de] goedende de[n] coep[er]e ofte de[n] ghene[n] diere bij Rechte sculdich sal zijn toe te co[m]mene n[aer] vlied[er] Rechte[n] en[de] costume[n] zond[er] eeneghe dissimulacie ghegheue[n] ond[er] den zeghele va[n] sake[n] d[er] vors[eijde] stede va[n] ghend de[n] vj.st[en] dach va[n] Julio a[nn]o xlviij[?]

Va[n] ack[er][?]

test

Rousselaere