Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-271

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-03-1595

Type: Opmeting door een gezworen landmeter van een stuk grond te Neerwaasten

Beschrijving: Op verzoek van Franschois Godschalck, inwoner van de poorterij van Waasten, mat Jan Vyenne?, gezworen landmeter, een stuk zaailand in de parochie van Neerwaasten, onder de heerlijkheid van 'den Bussche' op [+ situering van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den 14 maerte 1595 zoo was gemeten by mij onderteekent gezwoore Landtmeter certifiere gemeten te hebben ten verzoucken franschois godschalck Lantsman wonende binnen de poorterie van Waestene een stick saylant Liggende Jnde procghie van neder waestene onder dheerlicheyt vanden bussche habouteeren west ian vander mercs noort tlandt dit[?] Jacq[ues] capelle houdt ende oost Ian de quien[?] ende es groot xvj.C xv roen Ende noch een partie Leen west van tvoornomde en es groot j.C xxv roen

Jan vyenne[?]

test

lantmate van het stick byde bussche meulene