Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-408**

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1646

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "de 6a huius" (06/09/1646).

Type: Instemming - mits een voorwaarde - met het verzoek van de pastoor van Linsele door de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Antwoord van de abt van Zonnebeke aan de pastoor van Linsele, betreffende diens verzoek [zie BRU-AGSB-Z-408*] om een stuk grond van de abdij te Linsele te mogen gebruiken voor het begraven van de pestdoden. De abt stemt in met het verzoek, op voorwaarde dat de magistraat van Linsele hem een document stuurt waarin zij verklaren dat deze gunst in geen geval afbreuk zal doen aan zijn rechten op die grond [zie BRU-AGSB-Z-409].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reuerende admodum domine Pastor

Pro responsione ad vestras de 6.a huius scies quod nullam faciam difficultatem in vestra requisitione de applicandis octoginta virgis terrarum mearum pro sepeliendis pestiferatis eo minus cum conductor earundem quoque nullam difficulta- tem faciat, ea tamdem conditione quod magistratus de Leynsele mihi transmi- ttat actam quod precario hec faciat pro hac vice, et quod nullum inde mihi preiudicium in mea proprietate facere intendat, vel tale ius seruitutis in meum fundum per hunc actum in posterum pretendet et sic saluabitur meum ius et vestre requisitioni, vtpote iuste satisfiet. His raptim vale Jpris 7.a septembris 1646

BRU-AGSB-Z-408

Reuerendo Admodum Domino Domino Presul Jnsignis Coenobij de Zunnebecque, et in d[...?] absentia, Reuerendo domino Presidi.

In Zunnebecque