Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-386*

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-06-1377

Opmerkingen analytische datum: Afschrift BRU-AGSB-Z-386* dateert van "hac xxvj.a Iulij 1642" (26/07/1642).

Type: Bevestiging door de bisschop van Doornik van de stichting van de kapelanij van de Heilige Drievuldigheid in de kerk van Roeselare door Johannes de Lichteruelde

Beschrijving: Philippus, bisschop van Doornik, bevestigt de stichting door meester Johannes de Lichteruelde, priester en pastoor van Roeselare, van een kapelanij in de kerk van Roeselare, toegewijd aan de Heilige Drievuldigheid. De uitvoerders van diens testament moeten ervoor zorgen dat de nodige fondsen beschikbaar gesteld worden [+ beschrijving van de inkomsten voorbestemd voor deze kapelanij]. De bisschop legt ook vast welke plichten de kapelaan zal hebben.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-386 en BRU-AGSB-Z-386* zijn twee authentieke afschriften van de oorspronkelijke stichtingsakte; BRU-AGSB-Z-386* is het best leesbaar; daarom werden de eigennamen, instellingen en functies enkel voor dit document apart opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copia

Vniuersis presentes litteras inspecturis Philippus dei gratia tornacensis Episcopus salutem in domino sempiternam. Pastoralis officij cui nos licet immeriti miserante domino preficimur nobis incombens debitum exercere credimus dum circa christifidelium voluntates salubriter adimplen- das nostrie cura sollicitudinis inuigillat in hoc presertim in quibus ipsorum Christifidelium nostrorum precipue subditorum contistere profec- tum animarum conspicimus ex quibus diuini cultus augementum pariter presentus Sane[?] quondam M[agister?] Johannes de Lichteruelde presbyter Curatus parochialis Ecclesie de Rollario nostre diocesis dum adhuc ageret in hu- manis sana meditatione precogitans quod cuiuslibet gerens humani machina dissoluitur et quod esse videtur in ea tendit potius ad non esse prouiden[... ?] suadente discreta et discretione prouida consulente terrena et transitoria cum spiritualibus et perpetuis bonis intendens felici commer- cio permutare Quamdam Capellaniam perpetuam ad laudem et gloriam Cunctipotentis Dei, beatissimeque ac gloriosissime Virginis Marie genitricis eius ac Sanctorum et sanctarum ominium diuinique cultus augmentum pro sue parentumque et amicorum ac benefacto- rum suorum animarum remedio et salute ac specialiter et nominatum in nomine et honore Sanctissime Trinitatis in dicta Ecclesia parochiale de Rollario fundare disposuit et fundauit Ad cuius Capellanie dotationem plures et certos reditus infrascriptos de bonis suis a deo collatis ante sui obitum reliquit ac per Executores sui testamenti seu ipsius vltime voluntatis conferri et assignari voluit et mandauit Et primo quinque Raserias siliginis mensure yprensis Jtem vndecim raserias mollis auene, Jtem quinque capones Jtem in pecunia quindecim denarios parisi- enses monete fland[riae] annui et perpetui reditus qui valent in vniuerso ac volere possunt et poterunt annis singulis imperpetuum vndecim libras parisien[ses] monete flandr[iae] supradicte et sunt dicti reditus assignati ad et supra certos annuos et perpetuos reditus nuncupatos flaminge Voxrente iacentes in parochia de Yseghem dicte nostre dioecesis et eos dictus fundator sibi acquisunt a Waltero et Petro dictis de peene jtem nouem libras parisienses dicte monete flandr[iae] annui et perpetui reditus soluendas annis singulis dicte Capellaniae Capellanis duobus terminis medietatem videlicet in festo Natiuitatis domini proximo nunc futuro aliam vero medietatem in festo Natiuitatis beati Joannis baptiste immediate sequente et sic de anno in annum imperpetuum assignata ad et supra quatuor bonaria terrarum parum plus vel minus iacentia in parochia de Rumbeke dicte nostre dioecesis nec non quandam

test

domum mansionis ac omnes arbores fructiferas desuper stantes et existentes videlicet domum mansionis quondam Joannis geerarts alias pachter et clausuram ante curtim[?] circumentem vsque partem borientalem nuncupa- tum flaminge vulgariter tote benoorde vlaminchs tres mensuras terre in se continentem Jtem supra agrum nuncupatum Wytacker continen- tem in se quatuor mensuras tam terre quam prati Jtem supra terras Cale waerdts tam a parte meridionali quam borientali vndecim centum terre in se continentes Jtem supra puteum amplum vulgariter Op den breeden pit ducentas terre Qui[?] quidem redditus omnes et singuli supradicti fuerunt et sunt dicte Capellanie bene et sufficienter assignatj et adeo competenter quod Capellani eiusdem quicumque erunt[?] pro tempore absque vlla alia admortizatione ipsis vti et gaudere poterunt perpetuis temporibus pacifice et quiete de vsu lege et consuetudine patrie et locorum in quibus iacent ipsi redditus et consistunt ac etiam situ- antur vali[...?]runtque et valent ac valde possunt et poterunt communiter et legitime estimando in annuis et perpetuis reditibus deductis omnibus quibuscumque viginti libras parisienses monete flandr[iae] supradicte Sicut de his omnibus et singulis per diligentem inquisitionem quam per dilectum Decanum nostrum Christianitatis rollariensis fieri fecimus sumus plenius informati Quocirca pro parte executorum testamenti seu vltime voluntatis dicti quondam M[agistri?] Johannis nobis extitit humiliter supplicatum vt funda- tioni et dotationi predictis nostrum consensum prebere vellemus[?] pariter et assensum Premissaque omnia et singula auctoritate uestra ordinaria confir- lare Nos igitur dicte supplicationi tanquam iuste fauorabiliter inclinatj Volentes quantum cum deo possimus tam pium tamquam lauda- bile propositum perducere ad effectum fundationi et dotationi predictis nostrum consensum prebentes pariter et assensum dictam Capellaniam tamquam beneficium ecclesiasticum competens ac bene sufficienterque fundatum et dotatum laudamus et approbamus auctoritaque nostra ordinaria confir- mamus Statuentes eadem auctoritate quod Capellanus quicumque in eadem Capellania deinceps canonice instituetar[...?] infra annu[...?]a die sue institutionis et pacifice possessionis eiusdem se faciat statutis ad hoc temporibus in presbiterum ordinari et personaliter resideat in eadem quodque duas missas qualibet hebdomada celebrare nisi ligitimo impedi- menti fuerit occupatur qui casu per alium celebrari facere necessaris sit astrictus Collatione et prouisione dicte Capellanie quoties dein- ceps eam vacare contigerit nobis et successoribus nostris Tornacensis Episcopus perpetue ad presentationem Patroni in cuius patronatu dicta parochialis Ecclesia situatur et dicta Capellania est fundata

test

potestateque et auctoritate Executoribus testamenti seu vltime voluntatis dicti quendam M[agistri?] Johannis seu eius proximioribus[?] heredibus ad prefatam Capellaniam ista primaria vice Capellanium[?] quendam nobis seu dictis successoribus nostris Tornacensis Episcopis presentandi expresse ac specialiter reseruatis. Jn quorum omnium testimonium premissorum presentes litteras ad perpetuam rei memoriam fieri mandauimus nostrique sigilli munimine roborarj Datum Tornaci die xxvj mensis Junij Anno Domini Millesimo trecen- tesimo septuagesimo septimo et subsiquatam erat cum certo signo [...?] Daniel et cuius originalis dependebat certam rubrum sigillum [...?] vi[...?]dibus f[...?]ibus fericis

Collatione facta cum suo originali concordat me teste hac xxvj.a Iulij 1642

M. vander Stichele

test

Copia fondationis Sacellanie Sanctissime Trinitatis site In Rousselaere anno 1377