Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-361*

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-01-1734

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmisse Lestleden" (01/10/1733).

Type: Kwitantie door Jan Franchoijs Bouten aan de abdij van Zonnebeke voor een bijgebouwde kamer aan een hofstede die eerst door Bouten gepacht werd, en nu door de abdij

Beschrijving: Jan Franchoijs Bouten verklaart dat hij van de dispensier van de abdij van Zonnebeke de som van 13 pond 10 schellingen parisis ontvangen heeft, als vergoeding voor een kamertje (waarde geschat door een timmerman), dat hij op zijn kosten had laten aanbouwen aan de hofstede die hij pachtte van Jacobus Carpentier en Jan Franchoijs Durnez, en die nu gepacht wordt door de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jan franchoijs Bouten bekent ontfanghen thebben vande heer dispensier Der abdije van sonnebeke De Somme van Derthien Ponden thien schele parisis ouer de weerde van Een Cleen Camerkin volghens destimaetie vande timmerman pieter De Boutte twelcke Dito bouten tsijnen Coste hadde doen maecken als pachter Jn de huijsijnghen vande hofstede Competerende Jacobus carpentier ende Jan franchoijs Durnez vande welcke hij bouten baefmisse Lestleden is ghescheet ende Jn ghebruijcke tsedert dies ghenomen door de voorseyde abdije Toorconde 17.e Januarij 1734

J. Bouten

test

[sommen niet overgenomen]