Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-364**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; terminus post quem is 29/04/1755, terminus ante quem is 01/10/1761. // Bijkomende dateringen: " "danno 1749"; "den 29e april 1755" (29/04/1755); "baefmesse 1761" (01/10/1761); "Baefmesse 1725" (01/10/1725); "baefmisse 1740" (01/10/1740); "tjaer 1743"; "halfmaerte 1745" (15/03/1745); "t'jaer 1744".

Type: Informatie betreffende de pacht door Fransois Hoflack van land toebehorend aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Informatie betreffende de pacht door Fransois Hoflack van land toebehorend aan de dis van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reflectien tot het verpachten de 15: 0: 65 roeden dischlant aen frans[ois] hoflack

Men bevijndt Jnde Rek[eninghe] danno 1749 dat hy hoflack de selve Landen pachte a 6 lb parisis tghemet uytbrengende Jaerlicx 91: 6: 0

hij was daerenboven verobligiert te betaelen dheerelicke Renten daeruyt gaende

d[?] hoflack heeft de selve Landen a La hauleke ghepacht den 29.e april 1755 voor Een termyn van ses Jaeren die sullen Expireren baefmesse 1761, sonder Last van heerelicke renten, voor Jaerlicx 90: 0: 0

hierbij ghevoucht Een gemeen Jaer heerelicke rente wt het verpachte 9: 0: 0

99: 0: 0

De Regierders Resolveren van

test

van t'voorseyde Landt te verpachten op 8 lb parisis van tgemet met Last van te Betaelen door hoflack de heerlicke rente, Comt Jaerlicx 121: 14: 0

hier bij gevought Een gemeen Jaer heerlicke rente 9: 0: 0

Soo te verpachten op 130: 14: 0

hij heeft Lestmael ghepacht 90: 0: 0

Dies soude verdiesen van 40: 17[?] : 0

ghenomen an 7 lb parisis tgemet lant 106: 10: 0

Een Jaer heerlicke rente 9: 0: 0

te verpachten voor 115: 10: 0

hij heeft lest ghepacht 96[90?]: 0: 0

verdiest van 25: 10: 0

test

[...?] rekeninge aengaenden den disch van Zonnebeke

Bewijsen Raekende Den Disch van Zonnebeke