Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-582

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-07-1679

Type: Kwitantie door de ontvanger van Jacobus Vlietynck aan de ontvanger van de kasselrij van Ieper voor de betaling van de helft van een rente ten laste van de kasselrij

Beschrijving: G. Nollet, ontvanger van de goederen van Jacobus Vlietynck, bevestigt de ontvangst van 100 pond parisis van Spanut, ontvanger van de kasselrij van Ieper, voor de helft van een rente van 200 pond parisis per jaar.

Opmerking: Bij het document bevindt zich een los papiertje met een regest van het stuk.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij onderschreuen als ontfangher vande goederen van Jacobus Vlietynck van d'heer [...?] Spanut ontfangher vande Casselrije van ijpre, de somme van hondert ponden paresyse ouer een half Jaer verloop van eene rente van tweehondert ponden paresyse tjaers den zeluen vlietynck competerende tot laste vande zelue Casselrije verschenen letsten Julij xvj.C neghenentzeuentigh Toorconden

G. Nollet

[...?] = 100 lb [...?]

[los papiertje:] Nollet. ontfanger der goederen van Jacobus Vlietynck, bekent 100 pond parisis ontfangen te hebben van den ontfanger der casselrye van Ypre Letsten Juli 1679