Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-185bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-04-1514

Opmerkingen analytische datum: In 1513 viel Pasen op 27 maart, in 1514 op 16 april; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, viel de datum 6 april dus tweemaal tussen deze twee paasdata, maar aangezien BRU-AGSB-Z-185bis volgt op BRU-AGSB-Z-185bis*, en het laatste document zeker dateert van 1514, dateert ook het eerste stuk uit dat jaar.

Type: Aanstelling door de deken van Roeselare van Matheus vanden Hecke als kapelaan

Beschrijving: Cornelius Arnoldi, deken van Roeselare, stelt - in navolging van de collatiebrief die aan zijn document gehecht wordt - Matheus vanden Hecke aan tot kapelaan

Opmerking: BRU-AGSB-Z-185bis is vastgehecht aan BRU-AGSB-Z-185bis*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Anno Domini Millesimo Qui[n]g[entesi]mo decimotercio mens[is] Aprilis die vero Sexta Ego Cornelius [voor deze lijn toegevoegd in de marge: fa[...?]t[...?]] arnoldj p[res]b[yte]r decanus Rollarien[sis] v[ir]tute l[itte]rarum collacio[nis] quibus presens mea Relacio a[n]nectitur discretum et prouidu[m] virum d[omi]n[u]m Matheu[m] vanden hecke Jn possessione[m] Realem actualem et corp[or]alem cap[ella]nie Jn dictis l[itte]ris collacion[is] descripte vnacum suis Juribus et p[er]tinen[tibus] vniu[er]sis posui et Jnduxi Recepto tamen prius ab eodem d[omi]no matheo solito et debito Jurame[n]to Adhibitis sole[m]nitatibus Jn similibus fieri solitis et consuetis Acta fuerunt h[e]c a[n]no mens[is] et die p[re]scriptis P[rese]ntibus Jbidem Michael[e] vand[en] pederie et Joha[n]ne de witte Testibus ad p[re]missa vocatis et Rogatis Jn Cui[us] Rei Testimoniu[m] p[rese]ntem mea[m] Relacione[m] Sigillo officij decanatus Rollarien[sis] Sigillaui vnacum p[ri]uo[?] signo meo ma[n]ualis apposito

Cor[nelius] Arnoldi Rollarien[sis]

BRU-AGSB-Z-185bis

rousselaere Collatio Capellanie B[ea]te Catharine anno 1513