Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-263

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-05-1569

Type: Opmeting door Claijs Beije van stukken grond van de abdij van Zonnebeke te Wijtschate en Neerwaasten

Beschrijving: Claijs Beije verklaart dat hij percelen land opgemeten heeft, die toebehoren aan de abt van Zonnebeke en gelegen zijn in de parochies van Wijtschate en Neerwaasten [+ situering van de gronden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vp den xxvj.en dach van Meije xv.C lxix.tich zo wast dat Ick claijs beije mat een parcheel van saijlande toebehorende mijn heere den abdt van sonnebeeke Jnde prochie van wytschate dat dierijck wijtroodt in pachte houdt van zuuden westen ende van noorden an tlant van pieter goudinsone ende es groot vierentwintich hondert ende achte Roeden lants

Noch een parcheel zuudt daer tende commende metten zuudthende vp de steen straete van westen an tlant van Jan van dorne ofte de kinderen van Mael van blaren ende es groot thien hondert ende xxxi Roeden Lants

Noch een parcheel van saijlande ende mersch ligghende inde prochie van neederwaestene van westen noorden ende van oosten ande Landen van Jan de Lo heem t meenene ende es groot zeeuen hondert Lants In orconden myn hanteeken hiere naer ghestelt ten daghe in supra

beije

test

Lantsmaete Jn wytschate ende neder wastene anno 1569