Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-312

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overzicht van de documenten die de pastoor van Roeselare ontleend heeft [van de abdij van Zonnebeke] betreffende kapelanijen waarvoor [de abdij] het collatierecht bezit

Beschrijving: Judocus de Meyere, pastoor van Roeselare, moet [de abdij van Zonnebeke] nog een aantal authentieke stukken terugbezorgen betreffende kapelanijen waarvan [de abdij] het collatierecht heeft [+ opsomming en beschrijving van de stukken].

Opmerking: Het Latijnse en het Nederlandse tekstgedeelte zijn in een andere hand geschreven.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ego infrascriptus dico quod dominus Judocus de Meyere Pastor de Rollario reddiderit nobis quadam scripta authentica concernentia sacellanias de nostram collationem pertinentes Jn prius vnum scriptum dictum sartere van renten toe- behoorende de Capelrie van Onser Vrouwe broederschap te Roesselaere

[...?]

Vande Capellenie vande [...?] Beate Marie gheseyt dict Tyseghem Jn dry sticken den eenen eenen grooten Sater ofte parcquement gheseghelt in Rooden wasse een cleenen saeter oock ghezeghelt in Rooden een den anderen groen aen het cleen saterken het derde in pampier Jtem een pampier Distributie vanden looden Noch een vande Looden oock in pampier Capelle van onse Lieue vrauwe ghilde [in de marge: Rouselaere] ofte broederschap in parcquement Noch onse De electione Capellanorum rousselaere oock in parcquement Rousselaer Capelle van sinte Cruus te bots oock in parcquement Rousselaer Capelle van Sint Jorgy in parcquement Noch een commissie van keyser Jn pampier [...?] Noch een een pampier van theylich Cruus te Rousselaer Noch van Sinte Jacops belast met vier messen te weke Rousselaer in pampier dus Ludowicus Ogiers Noch eenen brief in pampier van onse Lieue Vrauwe vant broederschap Noch twee in parcquement vant tselue Rousselaer

test

Rousselaere

[rest niet goed leesbaar]