Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-437

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-10-1651

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering wordt de enige datum in de hoofdtekst gebruikt. // Bijkomende datering: "den xxvijen 9ber 1651" (27/11/1651); "den viijen Xbre 1651" (08/12/1651).

Type: Stap in het proces tussen Jan, koster van Beselare, en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: In de zaak tussen Jan de Middeleere, koster van Beselare, eiser, en de prelaat van Zonnebeke, verweerder, vaardigt het hof 'ordonantie penaele' uit omdat de verweerder niet antwoordde op het rekwest van de eiser. [marginale notitie: de verweerder moet antwoorden tegen 27 november 1651].

Opmerking: In de linkerkantlijn bevinden zich twee marginale notities.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[in de linkermarge: zij andermael ghetoocht partije om t'andwoorden binnen xiij daeghen nar diuiss.[?] op peijne van verstekynghe den xxvij.en [novem]ber 1651 onder masseau]

Jn de saecke van Jan de coster der prochie van becelaere heeschere supplicant vande xiij.en der voorleden maendt [octo]bre 1651

Jegens

Den eerw[eerden] heere Prelaet van sonnebeke verweerdere

Onderschreuen vanden houe alsoo den heere verweerdere niet en dient van andwoord op de voorseyde sheeschers req[ues]te

Belieue den houe te verleenen ordonantie penaele twelcke doende etcetera ende was onderteeckent C. hubrechts pr[ocureur]

[in de linkermarge: [...?] bij my heeschere onderschreuen den viij.en [decem]bre 1651 Toorconde ende was onderteekent J. de Middeleere heeschere]

test

Jeghens den Coster van Beselare