Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-421

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-06-1650

Type: Verklaring van inwonerschap te Roeselare door jonkvrouw Maerije Gellijnck

Beschrijving: Jonkvrouw Maerije Gellijnck, weduwe van Christiaen Debois, verklaart voor het college van de stad Roeselare dat zij haar domicilie in die stad heeft, en belooft dezelfde lasten te dragen en plichten te vervullen als de andere inwoners.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Compareerde Int collegie der stede van Rousselaer extraordinaire vergadert wesende Io[ann]e Maerije gellijnck weduwe van [...?] christiaen debois, de welcke verclaert heeft haer te ghedraghen als Inwonderigghe der stede ende belooft te doene ende betaelen ghelick andere Inwonders schuldich sijn ende behooren te doen nomende ten dien effecte huijs van domicillie ten huijse van sr. marijn van hoornne wonende binnen desen stede onder het verbant als naer rechte dade Renunciaetie als naer stille Jn kennisse der waerheijt sijn hier van dese verleent onder den contresegel der voornomde stede neffens thantecken vanden greffier Actum den 4.e Junij 1650 // P.[?] de Meulenaere