Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-518

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-06-1668

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Bamesse 1666" (01/10/1666); "den 30en July 1660" (30/07/1660); "in daten den 10en July 1667" (10/07/1667); "opden 2en Julius 1667" (02/07/1667); "opden 13en Junij 1668" (13/06/1668); "1666".

Type: Rekening van de hofstede waarop Jan Grimopre woont

Beschrijving: Rekening betreffende de hofstede waar Jan Grimopre woont, gelegen in de heerlijkheid van Zonnebeke en toebehorend aan meester Christiaen Renier.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Rekenijnghe van jan Grimonpre raeckende dofstede van Meester Christiaen Renier

test

Gheekent desen 13.en Junij 1668 met jan Grimopre ouer een Jaer pachts verschenen bamesse 1666 van een hofstede by pandijnghe in sheeren gheweesen den 30.en July 1660 toebehoorende m[eeste]r Christiaen Renier ende consoorten groot 23 ghemeten een lynne ende 40 roen onder de heerlickheit van Sonnebeke sorterende bedraegende t'voornomde Jaer pachts - 99 lb par[isis?]

betalijnghe opde voorseyde schult

Alvooren brijnckt voor ontfanck het verschoot byden seluen ghedaen ende reparatien vande huusijngen conforme het billet specificatijf byden deckere Jacques Careijn onderteeckent in daten den 10.en July 1667 bedraeghende - 62 lb [...?]

Jtem vanden seluen ghecoocht opden 2.en Julius 1667 ii kijkens voor - 3 lb [...?]

Gedeelte van

test

Jtem vanden seluen ten twee diuersche stonden t'laste opden 13.en Junij 1668 de somme van 34 lb [...?] ende dat in volle betalijnghe van t'Jaer pachts 1666 dis alhier - 34 lb [...?]

aldus gheekent date alsbouen metten voorseyden Jan Grimonpre met protestatie naer costume To[...?]

tmerck van Jan Grimonpre