Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-429*

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-04-1651

Type: Verkoop door Jan Moreel filius Nicasen van een huis en erf te Ieper [zie BRU-AGSB-Z-429] aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Jan Moreel filius Nicasen verklaart dat hij het huis en erf dat hij kocht te Ieper [zie BRU-AGSB-Z-429] overlaat aan de abt van Zonnebeke, ten voordele van de abdij.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-429* staat op de achterzijde van BRU-AGSB-Z-429.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick Jan moreel filius nicasen kenne ende belyde by desen, ouerghelaten t'hebben an myn Eerw[eerde] heere myn heere den Prelaet ende temporeelen heere van zonnebeke, den coop van het huys ende erfue op dander zyde van desen vermelt, ende kenne my voldaen ende gherembourseert vande principale[?] Coop somme conditien ende bespreken aldaer ghespecifiert Cedeerende ouersulx tselue[?] huys ende erfue met zyne toebehoorten ten profficte vande voorseyde heere Prelaet, zonder dat Jck ofte yemant el daeran eenich recht ofte eyghendom pretendeere. Actum tJpre desen xij.en April xvj.C eenenvyftich, Toorconde dit is t'marcq van Jan moreel filius nicasen

My present Bastijnck notarius publicus

BRU-AGSB-Z-429

Erfbrief van thuijs ende erfue jn de bollijnckstrate commende van Boudewijn ende Jan Seijs ende bij ouerlatijnghe aende Abdije door Jan Moreel anno 1651