Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-542***

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-12-1672

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1672".

Type: Overdracht van de grond vermeld in BRU-AGSB-Z-542 voor de vierschaar van Zonnebeke

Beschrijving: Caerle de Merseman, amman van Zonnebeke, verscheen voor de vierschaar van Zonnebeke, en deed als procureur afstand van de grond vermeld in BRU-AGSB-Z-542, en de koper, vertegenwoordigd door Gillis de Blieck, werd eringeërfd.

Opmerking: Het document bevat meerdere teksten: BRU-AGSB-Z-542, BRU-AGSB-Z-542*, BRU-AGSB-Z-542** en BRU-AGSB-Z-542***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Actum In vierschaere deser Prochie ende heerlichede van zonnebeke Compareerde In Persoone Caerle de merseman Amman deser Prochie ende heerlichede den welcken wt Crachte vande voorenstaende procuratie hem al wel ende wettelick heeft laeten ontwtten ende

test

onterfue vande voorschreuen Parthien van landen ende catheijlen daer op staende Consenterende daerInne alle wel ende wettelick gheerft ende beghijft te hebben den heere cooper Dienvolghende hebben wij Schepenen den voornomden heere cooper ter Acceptatie van dheer gillis de Blieck Inde voorschreuen partien van landen en catheijlen ghegoet gheerft ende wettelick beghijft met alle de solemniteijten In ghelijcken gheuseert, met belofte ende vp tverbant als naer Stijlle In Teecken van welcke hebben wij Schepenen voornomt desen ghedaen teeckenen by onsen greffier desen xxiij.en [decem]bre 1672 Toorconde

Jan de boutte 1672

eerfuenisse van 14 ghemeten preter 16 roen bij coope ieghens mijn heere vanden broucke ende mijnheere tot Gilleuelt 1669