Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-542**

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-02-1669

Type: Kwitantie door J.B. vande Brouke en H. van Minderhout betreffende een som die de abt van Zonnebeke hen nog schuldig was [zie BRU-AGSB-Z-542]

Beschrijving: J.B. vande Brouke en H. van Minderhout verklaren dat ze van de abt van Zonnebeke de 13 ponden groten ontvangen hadden (mits een mindering voor achterstallige rente) die hij hen verschuldigd was volgens BRU-AGSB-Z-542 (zie daar).

Opmerking: Het document bevat meerdere teksten: BRU-AGSB-Z-542, BRU-AGSB-Z-542*, BRU-AGSB-Z-542** en BRU-AGSB-Z-542***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den Onderschreuen kent Ontfaen te hebben vanden Eerweerden Heere Abt van van [sic] Sonnebeke de derthien ponden grooten hier vooren vermelt, daer van afgetrocken i pont ende 2 schellinghen grooten ouer verloop vande 4 Jaer Rente diemen verstaet te weesen bouen de drie Jaeren wesende ghenomen bij den voornomden Eerweerden Heer Abt t'synen lasten. mij Toorconde desen xxj.en feb[ruari] 1669

J.B. vande Brouke H. van Minderhout

Gedeelte van

test

eerfuenisse van 14 ghemeten preter 16 roen bij coope ieghens mijn heere vanden broucke ende mijnheere tot Gilleuelt 1669