Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-536

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-12-1657

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "sidert Lichtmisse 1632 tot ende mede Lichtmisse 1657" (02/02/1632 - 02/02/1657); "tot den 19.en decembris 1656" (19/12/1656); "lichtmisse 1665" (02/02/1665).

Type: Rekening betreffende achterstallige renten van een goed te Geluveld, die de abdij van Zonnebeke had moeten ontvangen

Beschrijving: Rekening van december 1657 betreffende de achterstallige korenrenten en penningrenten ten voordele van de abdij van Zonnebeke van een goed, gelegen te Geluveld binnen de heerlijkheid van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

den 12.en [decem]bris 1657

vpwerp van Rekenynghe Aenghaende tghoet eertijts vande Aldijnghen van Willem verhaeghe ligghende te Gheleuelt vp onse heerelijckheijt van zunnebeke den meesten deele, gheldende aen d'abdie van zunnebeke Jaerelix te Lichtmisse dertijck francarden hauere corne maete ende in penninghen Rhente zeuen en twijntich scele parisis ses corten tselue goet verachtert sidert Lichtmisse 1632 tot ende mede Lichtmisse 1657 makende 25 Jaeren commende tzamen in hauere - 750 francarden ende in penninghen Rhenten - 34 lb parisis: 7 s: 6 d

hier teghen De leueringhen van hauere ghedaen deur de pachters tot den 19.en decembris 1656 tzaemen bedraeghende 248 francaerden af ghetrocken van 750 francaerden zouden daldijnghen oft eijghenaers noch scheuldich zijn 502 francaerden hauere ende in penninghen Rhente 34 lb parisis: 7: 6 [...?]

compt tsamen tot ende lichtmisse 1665 - 990 francart ende in peninck rente - 45: 7: 6[...?] de betalijnghe ofte leuerijnghe bedraecht - 248 francart dis rest - 742 francaert ende de penninck rente

test

Aenghaende t'ghoet vp gheleuelt

De eigenaars zijn op Lichtmisse 1665 schuldig aan d'abdij van Zonnebeke 742 francaarden haver en de penning rente van 45: 7: 6 ops[?]