Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-535

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "het Jaer verschenen maerte 1663" (03/1663); "1662"; "69" (1669).

Type: Verklaring dat de rente ten voordele van de kerk van Beselare op grond te Geluveld nog niet betaald werd voor 1662

Beschrijving: Pieter Beletter verklaart dat de kerk van Beselare een rente van jaarlijks 6 pond parisis bezit op grond van wijlen Gijleijn vanden Broecke en consoorten, in Geluveld, in de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke, en dat de rente voor het jaar 1662 nog door niemand betaald werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Memorie dat de kercke van becelaere heeft een rente van ses pont parisise bij Iaere gaende vut de landen van wijlent S[ieu]r Gijleijn vanden broecke met consoorten in geluvelt onder de heerelichede vanden eerwerdighsten abt heere van sonnebeke vallende telcken maerte wel wetende het Jaer verschenen maerte 1663 bij niemant en es betaelt 1662 es buten[?] myn[?] memorie Toorconde desen xix.en februari 1669

Pieter beletter 69