Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-533

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-09-1668

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1668".

Type: Verpachting[?] door J. Quinten van grond te Zonnebeke, bezit van de dis

Beschrijving: J. Quinten heeft een half gemet zaailand, toebehorend aan de dis van Zonnebeke en in gebruik bij Maerten vanden Bussche, verkregen door een ruil met wijlen Baltasar Quinten [+ situering van de grond], gemeten en 'vutgheleyt' (mogelijk: in pacht gegeven).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vp den 28.en [septem]bre 1668 es bij mij onderschreuen ghemeten ende vutgheleyt een half ghemet saylants toebehoorende den disch van sonnebeke ghebruickt by maerten vanden bussche Comende by verlaghynghe van wylent Baltasar quinten streckende oost ende west paelende van suuden ende noorden en oosten mailliart baelen ende van westen den heere van sonnebeke, synde an het oosteynde vande selue partije eenen grooten water- puut, Actum date als vooren Toorconde J. Quinten 1668

Sol[vit] van p[iete]r de sprynghe dischmeestere ouer het salarijs van desen xij s parisis

test

kanten ende naboutten van een half ghemet lants dat in pachte heeft ioorijne weduwe van mailliaert baelen - 1687

1696 [...?]la[...?] claerbout

Pieter spryngher als dischmeester

Pieter sprijngher als Dischmeester