Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-525

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1665

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering gebruiken we de meest recente datum. // Bijkomende dateringen: "opden 12en 8bre 1628" (12/10/1628); "1624"; "Lichtmisse 1627" (02/02/1627); "Lichtmisse 1632" (02/02/1632); "tJaer 1632"; "den eerste april 1654" (01/04/1654); "16en maerte 1655" (16/03/1655); "den 19 Xbre 1656" (19/12/1656); "t'Jaer 1632".

Type: Rekening betreffende de opbrengsten van de hofstede van wijlen Willem Verhaege te Geluveld

Beschrijving: Overzicht van de opbrengsten van de hofstede te Geluveld die toebehoort aan de erfgenamen van Willem Verhaege; het overzicht gaat van 1628 tot 1665.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

de hofstede inde prochie van Gelevelt d'aldijnghen van Willem verhaege te weten maillaart Troost, Anth[oni]s de le deule ende jan de Leu competerende onder de heerelicheijt van Sonnebeke sorterende is Jarelicks schuldich dertich francaerden hauere Jper coorne maete ende [...?] penninck rente seuenentwijntich schellen ende 6[?] coorten betaelt door de voorseyde proprietarissen opden 12.en [octo]bre 1628 de Jaeren 1624 tot ende begrepen lichtmisse 1627 Jtem vande selue[?] leuerijnghe vande pachters tot ende begrepen lichtmisse 1632 Jtem gheleuert door de pachters tsedert tJaer 1632 tot den eersten april 1654 den nombre van 126 francaerden Jtem opden eersten april 1654 door Jan Cnockaert 16.en maerte 1655 [...?] ende den 19 [decem]bre 1656 tsamen 122 francaerden de achterstellynghen tsidert t'Jaer 1632 tot ende begrepen lichtmisse 1665 bedraeghen 990 francaerden de betalijnghe hiervooren staende 248 francaerden des rest te leueren 742 francaerden ende van penninck rente 45 lb 7 s 6 d [...?]