Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-520**

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den xix februari 1665" (19/02/1665).

Type: Verklaring door de stadsknaap van Kortrijk betreffende de daging van Baptiste van Broucke filius Ghyleyn voor de rechtbank van Zonnebeke

Beschrijving: Cornelis Vercruyce, stadsknaap van Kortrijk, verklaart dat hij, in het bijzijn van Piett Herman, Baptiste van Broucke filius Ghyleyn, dokter, gedaagd heeft (zoals verzocht was in BRU-AGSB-Z-520, en met de instemming van de Kortrijkse schepenen verleend in BRU-AGSB-Z-520*) om te verschijnen voor de rechtbank van Zonnebeke op 19 februari 1665, met afgifte van een kopie van de daging.

Opmerking: Het document bevat 3 teksten: de hoofdtekst (BRU-AGSB-Z-520), de tekst eronder (BRU-AGSB-Z-520*) en de tekst op de ommezijde (BRU-AGSB-Z-520**).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

de daeghynghe by desen versocht is ghedaen by my onderschreuen stedecnape der stede van Cortryck vp dander syde vermelt present piett herman vl[ieder] officier ter domicilie van S[ieu]r Baptiste van broucke filius ghyleyn doctor, ende hem ghedachvaert om te Compareren voor Bailliu ende Schepenen van Sonnebeke Jeghens den xix februari 1665 ende gheleuert copie an syne huyse torconde den xvj Jdem[?]

Cornelis vercruyce