Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-520*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1665".

Type: Instemming door de Kortrijkse schepenen met het verzoek in BRU-AGSB-Z-520

Beschrijving: Instemming door de schepenen van Kortrijk met het verzoek in BRU-AGSB-Z-520 (zie daar); de daging wordt uitgevoerd door de stadsknecht.

Opmerking: Het document bevat 3 teksten: de hoofdtekst (BRU-AGSB-Z-520), de tekst eronder (BRU-AGSB-Z-520*) en de tekst op de ommezijde (BRU-AGSB-Z-520**).

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Schepenen consenteren Jnde daeghynghe by desen versocht te doene by Stedecnaepe sonder prejudicie van exceptien van partye, ende de rechten ofte priuilegien vander Stadt, Actum tot Cortryck desen xvj.e februari 1665

J. dHane 1665