Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-511****

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-04-1665

Type: Kwitantie door Claeijs Bataillie aan Jan Grimmelpre voor de betaling van werken aan de koestal van laatstgenoemde

Beschrijving: Claeijs Bataillie verklaart dat hij van Jan Grimmelpre de som van 4 pond 10 schelling parisis ontvangen heeft voor werkzaamheden aan de koestal van de laatstgenoemde.

Opmerking: Het document bevat twee teksten, nl. BRU-AGSB-Z-511*** en BRU-AGSB-Z-511****.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij den onderschreuen Claeijs bataillie wtter hant van Jan grimmelpre de somme van vier ponden thien schele parisis ouer tsteecken ende placken van het Coeijstal ter bouenschreuen hofstede metdebegrepen debonderoen Actum desen 19.en April 1665 Toorconde bij Laste Claeijs bataillie