Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-511***

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-04-1665

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "een dach In Xbre 1664" (12/1664); "den 17.en ende 18.en April 1665" (17/04/1665 en 18/04/1665).

Type: Kwitantie door Jaecques Careijn aan Jan Grimmelpre betreffende geleverde arbeid en materialen voor de woning van de laatste

Beschrijving: Jaecques Careijn, strodekker, verklaart dat hij Jan Grimmelpre de som van 5 pond 8 schelling parisis ontving, voor drie dagen werk aan het huis toebehorend aan de abt van Zonnebeke, waar de genoemde Grimmelpre in woont [met opgave van de gebruikte materialen].

Opmerking: Het document bevat twee teksten, nl. BRU-AGSB-Z-511*** en BRU-AGSB-Z-511****.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij den onderschreuen Jaecques Careijn wtter hant van Jan grimmelpre de somme van vijf ponden acht schele parisis ouer den Arbeijt van drie daghen deckenes op de huijsijnghe toebehoorende den Eerweerde heere Abt ende temporeel heere van sonnebeke In sijne handen ghewesen bewoont door den selue grimmelpre Item ouer de leuerijnghe van een hondert vierenviftich ghleijen Ipersche gause ten ad[venan]te van xiij s[?] thondert comt xix £ xv s [...?] ouer tdienen vande deckere, xxxvj s [...?] ouer wissen ende banderoen ij £ x s parisis bijden seluen grimmelpre gheleuert, bedraeght altsamen de somme van xxix £ ix s parisis altwelcke Ick onderschreuen [...?] decke hebbe een dach In xbre 1664 ende 2 daghen te weten den 17.en ende 18.en April 1665 desen, xxj.en April 1665 Toorconde

Bij laste Jaecques Careijn

[in de linkermarge: 8.a 29: 9: 0]