Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-511*

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-12-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "inde maent van marte 1669" (03/1669).

Type: Verklaring door strodekker Jaecques Caren betreffende werken uitgevoerd aan de hofstede waar Jan Grimonpre woont

Beschrijving: Verklaring van Jaecques Caren, strodekker, betreffende de werken uitgevoerd aan de hofstede van Christiaen Renier, bewoond door Jan Grimonpre, met opgave van de totaalkost.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

den onderschreuen Jaecques Caren stroedeckere van sijnnen stijle kendt ende verclaerst voor warachtich te wesen dat hij inde maent van marte 1669 verleijt heeft opde hofstede competerende m[eeste]r Christiaen Renier bewoont door jan Grimonpre den nombre van 230 glaijen, gheleuert door dabdye van Zonnebeke van xj lb [...?] Thondert compt ter somme van - 25 lb 6 s parisis Jtem door de selue gheleuert 75 [...?] banderoen alhier - 17 s parisis [...?]a[...?] tsamen bedraecht ter somme sessentwijntich ponden drije schelle parisis Ten desen 21 [decem]bre 1669

tmerck van Jaecques Caren