Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-589***

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-02-1688

Type: Verklaring vanwege de strodekker betreffende het aanbrengen van stro op een hofstede te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Frans de Man, strodekker van beroep en wonend binnen de parochie van Passendale, verklaart dat hij in 1688 350 'gleien' stro, Ieperse maat, gelegd heeft, op een hofstede te Passendale, toebehorend aan de abt van Zonnebeke, waar nu Gillis de Castecker woont.

Opmerking: Omslag 589 bevat 5 kleine briefjes, alle handelend over activiteiten van strodekkers; kijk ook bij BRU-AGSB-Z-589, 589*, 589** en 589****. // De tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst van het gehele document werd doorstreept]

Den onderschreuen fran[ciscu]s de Man stroydecker van synen style woonende binnen de prochie van passchendale heeft verleyt 350 Ipersche gaugien op hofstede toebehoorende den eerweerden heer abt ende heer van Sonnebeke bewoont by gillis de castecker gheleghen Int voornomdt paesschendale torconden desen 15.e februari 1688

tmarck fran[ciscu]s de [Man]