Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-589**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het document bevat twee jaartallen; het meest recente jaartal wordt als datering gekozen. // Bijkomende datering: "ter Iaere 1685 ende 1686".

Type: Verklaring vanwege de strodekker betreffende het aanbrengen van stro op een hofstede te Passendale, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Frans de Man, strodekker van beroep, verklaart dat hij in 1685 en 1686 390 'gleien' stro, Ieperse maat, gelegd heeft, op een hofstede te Passendale, toebehorend aan de abt van Zonnebeke, waar nu Gylles de Castecker woont.

Opmerking: Omslag 589 bevat 5 kleine briefjes, alle handelend over activiteiten van strodekkers; kijk ook bij BRU-AGSB-Z-589, 589*, 589*** en 589****. // De tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst van het gehele document werd doorstreept]

Staetghen van tverlegghen van stroy verleyt by den onderschreuen stroy decker ter hofe[?] al daer gylles de castecker wondt binnen de prochie van passchendaele Competerende [...?] eerw[...?]t den prelaet van Sonnebecke soo volcht

Item verleydt ter Iaere 1685 ende 1686 den nombre van drie hondert tneghentich gleyen Ipersche gausse dyt alles met belofte van tselue te affermeren dies Aensocht sinde dyt Is tmarck van fran[ciscu]s de Man