Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-589*

Algemene gegevens

Type: Verklaring vanwege de strodekker betreffende het aanbrengen van stro op een hofstede van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Frans de Man, strodekker van beroep, verklaart dat hij in 1680 160 'gleien' stro, Ieperse maat, gelegd heeft, op een hofstede toebehorend aan de abt van Zonnebeke.

Opmerking: Omslag 589 bevat 5 kleine briefjes, alle handelend over activiteiten van strodekkers; kijk ook bij BRU-AGSB-Z-589, 589**, 589*** en 589****. // De tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst van het gehele document werd doorstreept]

Den onderschreuen heeft verleyt In Jaere 1680 op de hofstee toe behoorende den eerweerdeghen heere prelaet heere van sonnebeke daer op woont gillies de caesteckere den nomber van van [sic] een hondert ende sestych gleyen Jpersche gause dit Is het merck van frans de man als strooeydecker van synen style