Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-589

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering gebruiken we de meest recente datum. // Bijkomende datering: "ten Iare 1688"; "Inde maent Iunij 1688" (06/1688).

Type: Verklaring vanwege de strodekker betreffende het aanbrengen van stro op een hofstede van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Andries Bottellier, strodekker van beroep, verklaart dat hij in 1688 250 'gleien' stro, Ieperse maat, gelegd heeft, en in 1689 350 'gleien', op een hofstede toebehorend aan de abt van Zonnebeke.

Opmerking: Omslag 589 bevat 5 kleine briefjes, alle handelend over activiteiten van strodekkers; kijk ook bij BRU-AGSB-Z-589*, 589**, 589*** en 589****. // De tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst van het gehele document werd doorstreept]

den onderschreuen Andries bottellier stroy decker van synen style heift verleyt ten Iare 1688 op dhofstede competerende den heer prelaet van Sonnebeke ghedaen Inde maent Iunij 1688 250 gleyen Ipersche gaugie

Item noch verleyt Inde maent Iunij 1689 tot 350 gleyen Ipersche gausie

Andries [...?] bottelgier