Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-593**

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-02-1686

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1686".

Type: Verandering van borgen bij de lening vermeld in BRU-AGSB-Z-593

Beschrijving: Met instemming van de pastoor en kerkmeesters van Zonnebeke worden Maryn de Puyt en zijn nakomelingen vrijgesteld van het feit dat hij zich borg stelde voor de lening in BRU-AGSB-Z-593. Nieuwe borgen worden Pieter Verhulst en Pieter Bossaert filius Pieter.

Opmerking: Het stuk bevat verschillende teksten: BRU-AGSB-Z-593, BRU-AGSB-Z-593*, BRU-AGSB-Z-593**, BRU-AGSB-Z-593***.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Depost is met aggreatie van mynen eerweerde de heere mitsgaeders den heere pastoor ende kerckmeestere

Gedeelte van

test

deser prochie van zonnebeque den voor- schreuen maryn de puyt met syne hoirs ende naercommers ontlast van syne borghtoght soo wy doen by desen ende tot verseeckerthede vande voorschreuen rente met de verloopen croijsen constitueren hemlieden borghe ende princepael een voor ander ende een voor al Jn solidum sonder diuisie ofte excussie de persoonen van pieter verhulst ende pieter bossaert filius pieter op de verbanden ende restrickten by d’obligatie vermelt desen x.en februarij 1686 ons Toorconden t’marcq van pieter bossaert / t’marcq van pieter verhulst

my present J van Hecke 1686

test

Obligatie van ioos verhulst [...?] de de kercke van Sonnebeke 68 j den xij ianuarij

dit raeckt de kercke van Sonnebeke