Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-229

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-02-1543

Opmerkingen analytische datum: Het extract werd niet gedateerd; als datering wordt de meest recente datum gebruikt; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: ""Den xvijen decembre 1533" (17/12/1533); "15.en Junij 1535" (15/06/1535); "iijen Lauwe 1539" (03/01/1540; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast); "18en wedemaent 1542" (18/06/1542); "14en februarij 1542" (14/02/1543; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast); "14en februarij 1542" (14/02/1543; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast); "xven Meij sonder Jaer" (15/05/??).

Type: Extract uit een legger van de abdij van Zonnebeke, betreffende bezittingen te Langemark

Beschrijving: Extract uit een legger van de abdij van Zonnebeke, betreffende bezittingen te Langemark.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict vut sekeren ouden boeck vande guederen competerende d'Abdije van Sonnebeke, alwaer onder andere staet t'navo[lgen]d

De heerelicheyt van Zonnebeke strekt haer oock in Langhemarck soo t' blijckt vut Diversche oude erfuenissen namentlick Aegro Octte et Al ghepasseert voor schepenen van Zonnebeke Abt

Jn Langhemarck onder t'heerschip van Zonnebeke een ghemet Landts met huijs ende schueren en daerup dat toebehoort heeft Jan Vlamijnck daernaer vercocht door Perijnen Vlamijnck filia Jan voorseit wijf voorseit van Loey[?] de beuckelaere en Willem van C[...?]ere den xvij.en decembre 1533

Margriete Spronckel coopt iegen Jacop Huighe twee lijnen praeter vj [...?] landts f[actum] 15.en Junij 1535

De selue coopt iegens h[einri]c de Langhe een half ghemet landts f[actum] iij.en Lauwe 1539

Willem vanden Cruuce coopt jegens P[iete]r Camin[?] ende Maije Vlamijnck een ghemet landts f[actum] 18.en wedemaent 1542

test

Jtem coopt iegens Leoen[?] Vlaemijnck een ghemet Landts f[actum] 14.en februarij 1542

Jtem coopt iegens fran[ciscu]s vander poort ende Jaquemijne Vlaemijnck een ghemet landts f[actum] 14.en februarij 1542

Jtem coopt iegens p[iete]r Crolbeun ende Nanne Vlamijncx een half ghemet landts p[...?]tit [...?] filia]?]

Pieter Rogier coopt iegens Jngel vanden Cruuce ende p[iete]r Culenbeun vooghden vande weesen Willem vanden Cruuce v ghemeten 2 lijnen xlviij [...?] landts g[...?] f[actum] [?] xv.en Meij [...?]der jaer