Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-239

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-02-1550

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende datering: "te lichmesse xvC neghen en veertich" (02/02/1550; uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare voor de rente ten laste van de abdij van Zonnebeke voor de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Joos Tielen, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat hij van Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, de rente ontvangen heeft die de abt hem schuldig is voor de Boonakker te Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bj mj Joos tielen presbytre als ontfanghere vander kercke van beueslare van min heer Jan Calin Abdt ende min heere van Sunnebeke de somme van vj s iiij d parisis ter cause van renten van ghelycker somme [...; Es?] streckende vp een stick lants in Sunnebeke ghenaemt den boonackere van een Jaer gheexpireert te lichmesse xv.C neghen en veertich aldus mids dese somme mij sdies[?] ende ooc van alle voorleden jaeren wel vernoucht Oorconde mijn name ende hantteeckene hier onder ghestelt ende ghescreuen desen 15.en in februario 1549

J. Tielen