Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-193

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-02-1519

Type: Verzoek van de officiaal van Terwaan aan de officiaal van Doornik voor diens medewerking in de zaak betreffende een pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Verzoek door de officiaal van Terwaan aan de officiaal van Doornik, opdat deze ervoor zou willen helpen zorgen dat meester Johannes de Spina de som zou betalen die de abdij van Zonnebeke jaarlijks verschuldigd is voor het pensioen van Johannes Mouscroun.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-227 is een 18de-eeuwse kopie van BRU-AGSB-Z-193; omdat het eerste document duidelijker leesbaar is dan het laatste, verwijzen we voor de persoonsnamen, plaatsnamen, instellingen en functies naar BRU-AGSB-Z-227.

Tekst

test

[tekst vaak moeilijk leesbaar]

Viro ven[er]a[bi]li et discreto Officialj Tornacen[si] Officialis Morinen[sis] Sal[ute]m Jn D[om]ino Cum nup[er] Reuerend[us] p[ate]r et Religiosi viri Domini abbas et conue[n]tus monasterij beate marie de Zu[n]nebeke ordinis Sancti augustini Morinen[sis] Dioces[is] Jn fauorem Jnstanciam p[er?] co[m]modu[m] venerabilis viri mag[ist]ri Joh[ann]is de spina p[res]b[yte]ri nu[n]c vt asseritur Rectoris paro[chia]lis eccl[es]ie de Rolario tornacen[sis] Dioces[is] venerando viro mag[ist]ro Johanni Moust[ron] maiori archi[diaco]no eccl[es]ie cameracen[sis] quoad iuxerit pensionem a[n]nua[m] decem librar[um] grossor[um] monete fland[ri]e auc[torita]te ap[osto]lica sup[er] fructus redditus et p[ro]uentus dicti eoru[m] mo[na]sterij duob[us] terminis[?] media[...?] Jn D[omi]ni n[ost]ri Jh[es]u [Christ]i et beati Joh[ann]is bap[tis]te natiuitatu[m] festis [...?] a[n]nis singulis p[er]soluendu[m] re[...?]ris et [...?] is desup[er] fulmin[...?] lan[us] exp[re]ssis vt certoru[m] suoru[m] beneficioru[m] eccl[esi]asticoru[m] tunc exp[re]ssoru[m] [...?] [Jures?] dictos de spina et [...?]p[er]ta[m] suu[m] sor[...?] effectum consenserint assignari prout [...?] assignare dictusq[ue] mag[iste]r Joh[ann]es de spina requiscens [vnus?] assignationis pensionis h[uius]m[od]i Jn eius vtilitate[m?] fuisse et esse Jntegre conuersum et merito p[er] eum sustine[n]dum p[re]fatosq[ue] d[omi]nos abbatem et [con]ue[n]tum et Jllorum mo[na]steriu[m] Jnco[m]modum Jnde se[n]tire et pati non debere ob Jd Jn p[re]dicto mo[n]asterio de zu[n]nebeke coram prouido viro petro de dondere clerico tornacen[si] ap[ostoli]ca et Jmperiali auc[torita]tibus et curie tornacen[sis] notario comparens promiserit dictam pe[n]sionem a[n]nuam q[uam] diu dictus de moustron aget In h[...]nis a[n]nis singulis soluere ac p[rae]libatos D[omi]nos abbatem et co[n]ue[n]tum et eorum mo[na]steriu[m] sup[er] Jlla Redd[er]e Jnde[m]nes et liberare se suos h[er]edes et successores quoad hoc efficant[ur?] obligan[...] ac se Jnp[artialit]er cohernom[?] et Judicio n[ost]ris sponte [...] subiciendo et submittendo [...] ex[?] tenore Jnstrume[n]tj pub[li]ci p[rae]dicto notario subscripti et signati et a sancta sede ap[osto]lica cum contentes [...]ede[...] confirmati et approbati de quo nobis fides debite facta extitit Et cum[?] p[rae]dicti D[omi]nj abbas et conue[n]tus Jn defectum [de spina] Jpsius de spina prefatj p[ro]memorati mag[ist]ro Johanni moustron de terminis pensionis prescripte Jnferius declaratis vt asseriuit satisfeceruit Hinc est q[uod] discret[tion]em[?] v[est]ram In Juris subsidiu[m] Requirim[us] et Rogamus [con]uertat[us] si placet per aliquem executorem vobis subditum auc[torita]te n[ost]re[?] moneri faciant et mandatis antedictum mag[ist]rum Johannem de spina v[est]r[u]m subditum qui se vt p[rae]mittit[ur] sponte n[ost]ro Jnp[artiali]ter[?] submisit ad ei[us] p[ro]priam p[er]sonam vt Jnfra septem Dies post moni[tion]em[?] h[uius]mo[d]i sibi f[a]c[t]am satisfaciat D[omi]nis abbate et conue[n]tui de Zu[n]nebeke [...] subditis p[rae]monitiatis[?] de so[m]ma decem librar[um] grossor[um] monete fland[ri]e pro terminis beati Joh[ann]is bap[tis]te et D[omi]nj n[ost]ri Jh[es]u [christ]i natiuitatu[m] festiuitatibus anno decimoseptimo nouissimo effluxo r[ati]o[n]e dicte pensionis a[n]nue excadatoru[m] et de vitoru[m] et per eosdem D[omi]nos abbatem et conue[n]tum predicto mag[ist]ro Johanni moustron seu eius legittimo p[ro]cur[ator]e pro dicto de spina mo[n]ito et Jn eius acquitum Jntegre solutorum Necnon vt Jnfra eu[n]dem monitio[n]is terminu[m] eosdem D[omi]nos abbatem et conue[n]tum de termino Jn festo natiuitates beatj Joh[ann]is bap[tis]te hoc anno decimooctauo debito et excerdato[?] erga dictum de Moustron acquittet liberet et Jnde[m]nes Reddat eidem de moustron seu eius legittimo p[ro]cur[ator]e de eodem termino pe[n]sionis h[uius]mo[d]i satisfaciendo ac Jpsos D[omi]nos abbatem et [con]ue[n]tum sup[er] solutio[n]e et acquittatio[n]e eiusdem termini certos Redden[...] Et q[uod] eisdem d[omi]nis Jmpetran[...] de custatus p[raese]ntiu[m] l[itte]rar[um] min[us][?] satisfaciat sub penis exco[mmunication]is suspensionis et d[omi]ni[?] [...] et ex[...] [...] Predictus mag[iste]r Joh[ann]es de spina [...] monitus p[rae]missa coram Jpso v[est]ro et p[raese]ntium n[ost]rar[um] monitoriar[um] executore Recognouerit fere vera Et nisi c[aus]am contra p[rae]missa p[ro]tendat efficarem et se[?] monitio[n]i int[er] h[uius]mo[d]i[?] sit sibi facta opponat quo casu citare faciant et mandetis pe[...; afgekort] [aantal tekens in de marge] mo[...] coram nobis ad c[er]tam competen[tem] et [...]tum Diem a latore p[rese]ntium no[m]i[n]andam octo Dierum spatiu[m] ad[...]ng Jn s[...] [con]tinen[...] p[rae]dictum de spina mo[n]itum et se opponen[...] cont[ra] p[rae]fatos D[omi]nos abbatem et conue[n]tum p[rae]tactum Jnstrume[n]tum agnituru[m] vel negaturu[m] et e[sse?] agnito vel negato processur[...] et procedj visur[...] via Juris et Rationis Et quid inde factum fuerit nob[is] si placet Rescribi[?] faciant et mandetis Tantum Jnde pro nobis in hoc casu facien[dum] [...] nos pro vobis in casu par[...] [...][er]e vellent esse futuros Datum [...] [decimo?]octauo sabb[at]o post festum beatj mathej ap[osto]li et euangeliste D.[?] Quarmont approbo [...?] et prout et Juxtitit[?] assignata Jnt[er]linealit[er] ac p[er]sonaliter In m[ar]gine pos[ui]t

test

pensio x £ p[ro?] anno

De spina