Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-225bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1541

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; als datering wordt de datum die vermeld wordt in het stuk, gebruikt. // Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Kwitantie van de ontvanger van de kerk van Beselare aan de abdij van Zonnebeke voor de betaling van een erfelijke rente

Beschrijving: Jan van Eeke, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat hij van de abdij van Zonnebeke het bedrag ontving dat zij de kerk van Beselare jaarlijks schuldig is voor een erfelijke rente.

Tekst

[VOORLOPIG]

JC Jan van eeke als ontfangher vand[er] kerke van beselare kenne ontfaen hebben[de] van mij[n] heere den prelaet van zunnebeke de so[m]me van vj s[chellinghen] iiij d[enieren] p[arisis] eruelicke Rente toebehoren[de] de vornom[de] kerke ten laste vande[n] zelve[n] closter ou[er] tverloop en[de] Jarscare vand[en] Jare xv.C xl vallen[de] te lichtmesse en[de] houde min vernoucht in orco[n]den mij[n] hantek[en]

J. van Eeke