Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-210

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1528

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende datering: "De data decime octaue Martij Anni millesimi quingentesimi vigesimiseptimi" (08/03/1528; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Bevestiging door de vicaris-generaal van Terwaan te Ieper van een overeenkomst tussen de abt van Zonnebeke en de proost van Sint-Maarten te Ieper betreffende een pensioen voor de eerste, ten laste van de laatste

Beschrijving: Franciscus Nigri, officiaal en vicaris-generaal van het bisdom Terwaan te Ieper verklaart dat Guillermus de Steelandt, abt van Zonnebeke, en Mauritius de Bailliolo, procurator voor de proost van het kapittel van Sint-Maarten te Ieper en in het bezit van een procuratiebrief [zie BRU-AGSB-Z-210*], voor hem verschenen zijn, betreffende een jaarlijks pensioen van 200 £ parisis voor de abt van Zonnebeke ten laste van de goederen en inkomsten van de proosdij van Sint-Maarten te Ieper, te betalen in 2 termijnen. De vicaris-generaal bevestigt deze overeenkomst.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-210 bevat de integrale tekst van BRU-AGSB-Z-210*. De eigennamen, instellingen en functies die daar reeds opgesomd worden, worden hier niet meer herhaald.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Franciscus Nigri Jn vtroque Iure Licentiatus Officialis et vicarius generalis Jn Spiritualibus et Temporalibus Episcopatus Morinensis Ipris Auctoritate apostolica commissus et Residens Vniuersis et singulis Christianitatum Decanis Presbiteris Curatis et Capellanis publicisque ac curie Morinensis Notarijs et tabellionibus publicis presentes Jnspecturis litteras jn Domino salutem. Notum facimus Quod coram nobis personaliter consitutis et Comparen[...?] Reuerendo patre Domino Guillermo de Steelandt Cenobij de Zunnebeike Abbate ex vna et Mauritio de Bailliolo procuratore Reuerendi patris Dominj Johannis Baue Cenobij seu monasterij domini[?] Martini Yprensis Prepositj legitime constituto[?] per litteras procuratoras patentes de data decime octaue Martij Anni millesimi quingentesimi vigesimiseptimi Recognitas et passatas coram magistro Guillermo militis Notario apostolico quarum tenor subsequitur. In Nomine Domini amen. Tenore presentis publicj jnstrumentj Cunctis pateat euidenter et sit Notum Quod Anno eiusdem Domini Millesimo quingentesimo vigesimo septimo More gallicano jndictione prima Mensis vero martij die decimaOctaua Pontificatus sanctissimi jn Christo patris et domini nostri dominj Clementis Diuina prouidentia pape septimi Anno quinto. Jn mei Notarij publicij subscripti testiumque jnfrascriptorum presentia Personaliter constitutus Reuerendus pater Dominus Johannes Baue Prepositus cenobij sanctj Martini Yprensis Ordinis Sanctj Augustinj Morinensis diocesis Sponte et ex eius certa scientia Omnibus melioribus modo via Jure et forma quibus melius potuit et debuit potestque et debet fecit constituit creauit nominauit et ordinauit facit constituit creat nominat et ordinat suos certeos legittimos et jndubitatos procuratores actores factores et negociorum suorum jnfrascriptorum gestores Ac nuncios speciales et generales Jta tamen qu[...?] specialitas generalitatj non deroget nec econtra[?] videlicet probos viros Mauritium de Bailliolo curie Morinensis Notarium. Absentes tamqu[am] presentes et eorum quemlibet jnsolidum Jta qu[...?] non sit melior conditio permitus[?] occupantis nec deterior subsequentis Sed quod vnus eorum Jnceperit alter eorundem prosequi valeat mediare et finire realiter et cum effectu Ad specialiter scilicet et expresse nomine dictj domini constituentis et pro eo Coram dominis vicarijs Episcopatus Morinensis Ypris Residen[...?] Comparendum Necnon pensionis annue ducentarum librarum parisiensium monete Flandrie constutioni consentiendum Super fructibus Redditibus et bonis dignitatis prepositurales dictj cenobij Sanctj Martinj Yprensis per jpsum dominum consitutentem singulis annis duobus jn terminis et equis portionibus vtpote Natiuitaum Dominj nostri Jhesu Christi et Beatj Johannis baptiste quorum primus solutionis terminus fuit jn feste natiuitatis dominj vltime effluxo et secundus erit jn festo natiuitatis Beatj Johannis Baptiste proxime venturo Reuerendo patrj domino Guillermo de Steelandt Abbatj de Zunnebeike eiusdem ordinis Sanctj Augustinj quoadiuxerit[?] aut suo procurati legittimo jn Oppido Yprensi persoluende Et per prefatos dominos vicarios constituende reseruande et assignande Constitutionjque huiusmodi Reseruationi et assignationi sub penis et censuris jn talibus apponi solitis et consuetis expresse annuend[...?] Promittens dictus dominus constituens habere Ratum gratum stabile atque firmum quicquid quo ad premissa per prenominatos suos procuratores Aut eorum alterum actum aut gestum fuerit Sub ypotheca et obligatione omnj bonorum predicte prepositure et aliorum quorumcumque sibi quomodolibet spectan[...?] Dans et concedens dictis suis procuratoribus et cuilibet eorum suo nomine et pro eo facultatem et potestatem jn animam suam jurand[...?] quod jn huiusmodi pensionis assignatione non jnteruenit fraus dolus aut labes sunome[?] Acta fuerunt hec jn cenobio Sanctj Martini Yprensi Sub sigillo prefatj dominj constituentis Anno jndictione Mense die et pontificatu prescriptis Presentibus Jbidem honorabilj et discretis viris Magistro Stephano de Lespinoy licentiatus et Domino Petro van Score presbitero Testibus ad premissa vocatis et Rogatis Subscriptio Not[...?] m. Et ego Guillermus Militis clericus Morinensis diocesis jn decretis bacchalarus publicus apostolica et jmperiali auctoritatibus ac venerabilis curie Morinensis Notarius Juratus Quia premiss[...?] onmibus et singulis dum sic et prout suprascribuntur agentur et fierent vnacum prenominatis testibus jnterfui Eaque omnia et singula sit fieri vidi et audiui ac jn notam sumpsi. Jdcirco hoc publicum jnstrumentum exinde [...?] fertum alternis manu scriptum ac sigillo prenominatj R[...?] dominj constituentis munitum Signoque ac nomine meis solitis subscripsi et signaui Jn fidem Robur et testimonium omnium et singulorum premissorum Requisitus et Rogatus // Quarum jn vim litterarum procuration[...?] dictus de Baillio vt et tamquam procurator dictj Reuerendi patris Sanctj Martini Yprensis prepositi ad hoc onus vti dicebat specialiter commissus Non vi dolo aut aliqua sinistra suspitione circumuentus sed ex certa scientia et pro causis animum suum ad hoc monentibis assignationi et constitutioni pensionis annue ducentarum librarum parisiensium monete Flandrie dicto Reuerendo patrj domino Guillermo de Steelandt presentj et eandem constitutierem[?] acceptantj quoadiuxerit seu eius legittimo procuratori jn Oppido Ypren[si] persoluen[...?] singulis annis duobus jn terminis et equis portionibus vtpote domini nostri Jhesu Christi et Beati Johanni Baptiste natiuitatum quorum primus solutionis terminus fuit jn festo Natiuitatis dominj vltime effluxo et secundus erit jn festo natiuitatis Johannis baptiste proxime venturo et sic de anno jn annum et de termino jn terminum dictj Reuerendi patris Abbatis de Zunnebeike vita [r/ce[...?]ite?] dumtaxat super fructibus Redditibus emolumentis et bonis dignitatis preposituralis dictj cenobij Sanctj Martinj Yprensis expresse consensijt et assensijt Requiren[...?] desuper nostrum impartirj officium et auctoritatem Cuius Requisitioni juste annuentes huiusmodi assensu et consensu procuratoris consideratis Auctoritate nostra ordinaria qua fungimur jn hac parte eandem ducentarum librarum parisiensium sommam monete Flandrie annue pensionis a[...?] modo et jncontra cuo penis et censuris jn talibus solitis et consuetis eidem Reuerendo patri de Zunnebeike jpsam pensionem acceptantj quoadiuxerit seu procuratori suo legittimo consensu dictj Reuerendj patris Sanctj Martinj Yprensis Jnterueniente expresso terminis predictis super dictis fructibus et bonis preposituratis dignitatis Sancti Martinj Yprensis soluen[...?] Reseruanuimus constituimus et assignauimus Reseruamusque constituimus et assignamus per presentes // Quocirca vobis omnibus et singulis supradictis et vestrum cuilibet jnsolidum Jta quod jn hijs exequen[...?] alter vestrum alterum non exspectet nec alius per alterum se excuset districte precipien[...?] mandamus Q[...?]s diligenter Auctoritate nostra sub penis jnfrascriptis Moneans prefatum Reuerendum patrem Sancti Martinj Yprensis quem ad personam dictj sui procuratoris jn presentia nostra constitutj Monemus ac etiam tenore presentium Monemus primo secundo tetio [sic] et peremptorie/tone vt eidem Reuerendo patrj domino Abbatj de Zunnebeike vel procuratorj suo legittimo eius nomine huiusmodi pensionem annuam ducentarum librarum parisiensium prefate monete Flandriae jn et super fructibus et bonis dicte suo preposituralis dignitatis Sanctj Martinj Yprensis per nos vt premittitur Reseruatam constitutam et assignatam annis singulis[?] terminis predeclaratis vita dictj Reuerendi patris dominj Abbatis de Zunnebeike comite persoluat et satisfaciat Et si forte dictus Reuerendus pater dominus prepositus Sanctj Martinj Yprensis eandem pensionem de consensu suo constitutam et concordatam ac per nos Reseruatam et assignatam Jnfra triginta dies quemlibet terminorum jmmediate sequen[...?] Realiter et cum effectu non persoluerit aut de eadem cum eodem Reuerendo patre de Zunnebeike seu eius legittimo procuratore non concordauerit aut alias mandatis et monitionibus nostris non ponerit [?] cum effectu Nos eundem Reuerendum patrem dominus prepositum Sanctj Martinj Yprensis dictis triginta diebus immediate sequent[...?] elaps[...?] exuunt prout extuur et extuur prout ex[...?] du[...?]is et ab alteris ministerio suspendimus Quod se huiusmodi suspensionis a diuinis sententiam per alios triginta dies predictos triginta dies Immediate sequen[...?] animo qu[...?]dem absit jn se sustinuerit Jndurato lapsis diebus eisdem Jpsum Jn hijs scrietis[?] excommunicamus suspensum et excommunicatum a nobis palam et publice denuncietis. Ab huiusmodi denunciatione non cessan[...?] donec et quousque eidem Reuerendo patrj de Zunnebeike de pensione huiusmodi tunc debita fuerit et sit plenatis[?] et Jntegre satisfactum Et prefatus Reuerendus pater Sancti Martinj a nobis absolutionis beneficium meruerit obtinere // Jn Quorum fidem et testimonium premiss[...?] sigillum nostrum vicariatus Officij presentibus litteris duximus apponend[...?] Datum et actum Jn Oppido Yprense Anno Dominj millesimo quingentesimo vigesimo septimo Mensis Martij die vigesimaoctaua.

test

Demandato dictj domini vicarij [op de plica]

test

De le [Bonioy/Bomoy?] m[...?] [handtekening op de plica]

test

Zonnebeke. Pentioen [...?] der heere Guillermus Steelandt Abt van Zonnebeke zijn leuen gheduerende ten laste vande Prost van Sinte Maertens tIpre anno 1527