Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-06-1683

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Den 6 9bris 1682" (06/11/1682).

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke aan Corneelis van Eecke

Beschrijving: Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, verklaart dat hij van Corneelis van Eecke, in naam van Jan de Norm als kerkmeester van Zonnebeke, de som van 12 pond parisis ontvangen heeft, de verschuldigde som voor het voorbije jaar [zie ook BRU-AGSB-Z-602].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen van Corneelis van eecke vutter naeme van Jan de norm als kerckemeester van Sonnebeke den xx iunij 1683 de somme van twaelf ponden parisis ende dat in volle betaelynghe oouer het verloop van een iaer verschenen den 6 [novem]bris 1682

Alipius verhaeghe Pastor van sonnebeke

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682