Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602**

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-02-1682

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den sesden 9bris 1681" (06/11/1681).

Type: Vermindering van het kapitaal van een obligatie door Cornelis van Eecke

Beschrijving: Verklaring dat Cornelis van Eecke het kapitaal van een obligatie met 4 pond grote verminderd heeft [zie ook BRU-AGSB-Z-602].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

depost dat dit Achterschreuen capitael Is vermindert door cornelis van Eecke met vier ponden grooten ende blyft noch op sestien ponden grooten t'welcke cours ende ganck sal nemen den sesden [novem]bris 1681 op de conditien ende restricten hier vooren ghestipuleert tot den oplegh van diere die den voornomden van eecke belooft te doene an mattheus couuereus ten eynde van de drie eerstcommende jaeren ofte an sijne hoirs ghedaen ter presentie van Jan van hecke ende pieter van heule ghetuyghen desen tweeden febr[uari] 1682 ons toorconde

Cornelijs van eecke

my present Jan van hecke 1682

Pieter van heule

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682