Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-05-1679

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1679".

Type: Borgstelling door Oliuier Saelen voor de terugbetaling van een obligatie

Beschrijving: Oliuier Saelen stelt zich borg voor de terugbetaling van een obligatie (kapitaal en interesten) [zie ook BRU-AGSB-Z-602].

Tekst

[VOORLOPIG] Gedeelte van
test

Depost dat dese Achterschreuen Obligatie met consente van Joos couuerer als vooght Ouer de weese van maet[...?]ys couuerer ende met consente vande voornomde weese hier present ende Accepteerende de verlanghijnghe van een Jaer op de restricten ende conditien conforme de voornomde obligatie ende tot verseeckerhede vande de voornomde somme capitaels met de verlopen croysen constitueert hem borghe ende principael den persoon van Oliuier saelen alles op t'verbant als naer reghte t oorconde desen xxviij.en meije 1679

Cornelijs van eecke

t'marcq van oliuier saelen

Mij present Jan van hecke 1679

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682