Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-607*

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1683

Opmerkingen analytische datum: De datum van het afschrift is onbekend; voor de datering van het stuk wordt de datum van opname in de rekening, gebruikt.

Type: Notarieel afschrift van een nota van betaling aan de ontvanger van Oostnieuwkerke door J. Rosseel, in opdracht, voor de koop en verwerking van drie bomen

Beschrijving: Notarieel afschrift van een betaling door Jaecques Rosseel, in opdracht, aan Caerle de Brauwer, ontvanger van de parochie Oostnieuwkerke, voor de koop van drie bomen en het verzagen ervan.

Opmerking: Notarieel afschrift door Godtschalck, notaris te Ieper, van een nota van 27 juni 1683, die door J. Rosseel werd ontvangen op 13 december 1683. De eigennamen, instellingen en functies die al in het origineel vermeld werden, worden hier niet meer herhaald. // Heel de tekst werd doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

[tekst volledig doorstreept]

Caerle de brauwer ontfangher vande prochie van nieuwkercke betaelt bij laste van ons onderschreuen aen Jaecques Rosseel de somme van twaelf ponden derthien schellijnghe grooten vlaems ouer den coop van drie boomen dienende tot de brugghe pastorael deser prochie ende noch vier en veertigh ponden thien schele parisis ouer den aerbeijt ghedaen in het saghen vande houtten ende plancken dienende alsvooren dese jntreckende met acquit sal passeren in uwe rekeninghe Toorconden desen 27.en Junij 1683 ende was onderteeckent Jan vermeersch, tmarcq pieter mestdagh

Ontfaen den Inhoudt deser op den 13.en [decem]bre 1683 mij toorconden onderteeckent J. Rosseel

Js ghepasseert in een artyckel van specificatie van J. Rosseel in rekeninghe van Caerle de brauwer

Accordeert met sijn origineel als notaris t Jpres residerende [...?] godtschalck notaris