Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-163

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-09-1494

Opmerkingen analytische datum: Omdat de kopie niet gedateerd is, wordt de datum van het origineel overgenomen.

Type: Afstand door Johannes Pauonis van de kapelanij aan het altaar van Sint-Jacob in de kerk van Roeselare

Beschrijving: Authentiek afschrift van de oorkonde waarin Johannes Pauonis, kapelaan van de kapelanij aan het altaar van Sint-Jacob in de kerk van Roeselare, afstand doet van deze functie.

Opmerking: Authentiek afschrift.

Tekst

test

Copia

Jn Nomine d[omi]ni Amen Per hoc p[raese]ns pu[bli]cum Jnstr[umentu]m cunctis sit notum Q[uod] a[n]no eiusdem d[omi]nj mill[es]i[m]o quadringen[tesi]mo Nonagesimoquarto Indictione duodecima mensis Septembris die deci[m]aquinta pon[tifica]tus S[anctissi]mj Jn [christ]o p[at]ris et d[omi]nj nostri d[omi]ni Alexanderi diui[n]a prouidentia pape Sexti anno tercio In mei no[ta]rij pu[bli]ci et testium Infrascriptorum p[raese]ntia p[er]sonaliter constitutus discretus vir Joha[n]nes pauonis Clericus Cap[ella]nus Cap[ella]nie perpetue fundate ad altare beati Jacobi situm In eccl[es]ia p[ar]ro[chia]li de Rollario Tornacen[sis] dioc[esis] Sponte suos fecit et constituit [deels onleesbaar door gat]s l[egi]timos et Indubitatos honestos viros d[omi]nos ludouicum Wandele Simonem [deels onleesbaar door gat]scoot Adrianum flami[n]gi p[res]b[yte]ros p[deels onleesbaar door gat] Joha[n]nem dibbout paulum [deels onleesbaar door gat] c[uria] Tornacen[si] no[ta]rios Juratos Joha[n]nem huugs Iacobum lesquinguet clericos d[i]c[t]e dioc[esis] et eorum que[m]libet Insolidum Ad ip[s]ius co[n]stituen[dum] no[m]i[n]e et pro eo d[i]c[t]am suam cap[ella]niam cum Juribus et p[er]tinen[tibus] suis o[mn]ibus In ma[n]ibus Re[uerendissi]mj In [christ]o p[at]ris et d[omi]ni d[omi]ni Anthomoti t[i]t[uli] s[an]c[t]e Anastase sacrosancte Romane eccl[es]ie Cardinalis et Ep[iscop]i Tornacen[sis] seu eius In sp[irit]ualibus ven[erabi]lis d[omi]nj vicarij g[e]n[er]alis aut alterius eiuscu[m]q[ue] ad hoc p[otes]tatem haben[tis] pure et simpliciter vel causa p[er]mutationis eum Iacobo de dondere clerico d[i]c[t]e dioc[esis] ad quodcu[m]q[ue] beneficium vel officium eccl[es]iasticum can[oni]ce fiende Resignandum et dimittendum ac o[mn]i Juri sibi co[n]stituen[dum] In eadem cap[ella]nia quo[n]libet competenti cedendum et Renu[n]ciandum Resignationem et cessionem h[uius]mo[d]i admitti supplicandum Jurandu[m]q[ue] In a[n]i[m]am ip[s]ius co[n]stituen[do] q[uod] Jn h[uius]mo[d]i Resignatione et cessione non Interuenit fraus dolus Symonia aut alia queuis pactio illicita promittens idem co[n]stituens se Ratum et gratum habere perpetuo quidquit per d[i]c[t]os suos p[ro]cu[rato]res aut eorum alterum In hijs actum factum Resignatum cessum ve fuerit aut al[...]s quo[n]libet procu[ra]tum Sub om[n]j suorum ypo[te]ca et obligatione bonorum quoru[m]cu[m]q[ue] de et sup[er] quibus o[mn]ibus Idem constituens petijt sibi et dictis suis procuratoribus fieri atq[ue] tradi per no[st]rum pu[bli]cum Jnstr[umentu]m vnum vel plura Acta fuerunt hec In dam a[n]no Indictione me[n]se die et pon[tifica]tu prescriptis P[raese]ntibus Ibidem discretis viris Trisdam van dijcke et Jacobo danielis Testibus ad p[rae]missa vocatis

Sic subscript[um]

Et quia ego Joha[n]nes de ouerberch clericus Tornacen[sis] dioc[esis] pu[bli]cus ap[osto]lica et Jmperiali auc[torita]tibus necnon ven[erabi]liu[m] Curiarum Ep[iscop]alium Cameracen[sis] et Tornacen[sis] no[ta]rius Juratus p[rae]miss[orum] procuratorum co[n]stitu[ti]o[n]e ac alijs p[rae]missis o[mn]ibus et singulis dum sic vt p[rae]mitt[itu]r fierent et agerentur vnacu[m] p[rae]no[m]i[n]atis testibus p[raese]ns Interfui Eaq[ue] sic fieri vidj et audiui Jdcirco hoc p[raese]ns pu[bli]cum Jnstr[umentu]m manu aliena fideliter scriptum exinde confeci hic me manu prop[ri]o subscriben[tem] Jn testimonium p[rae]missorum Rogatus et Requisitus

Concordat cu[m] originali

Aelbrecht not[arius] pub[licus]

test

rousselaere Resignatio Capella- nie S[anc]ti Jacobi per Jo[hann]em pauonis anno 1492