Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-107*

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Aangezien BRU-AGSB-Z-107* na BRU-AGSB-Z-107 komt, en dit laatste van 1412 dateerde, werd ook hier het jaartal aangepast, uitgaande van het gebruik van de paasstijl.

Type: Voordracht door de abdij van Zonnebeke van Ancelmus Veranneman als kapelaan te Roeselare aan de bisschop van Doornik

Beschrijving: Voordracht door Victor, verkozen abt van Zonnebeke, van Ancelmus Veranneman aan de bisschop van Doornik, voor de functie van kapelaan voor de kapelanij van Sint-Michiel aan het altaar van Sint-Michiel in de kerk van Roeselare, aangezien deze vacant is sinds het overlijden van de vorige kapelaan, Judocus Bets, en aangezien de abdij het presentatierecht voor de functie heeft.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-107 is vastgehecht aan document BRU-AGSB-Z-107*. // Hoogstwaarschijnlijk een kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reuerendo in christo presbyteri et domino domino Johanni dei gratia Episcopo Tornacensis Seu eius in spiritualibus et temporalibus venerabilibus vicarijs Humiles viri victor Electus et conuentus monasterij beate marie de zinnebeke ordinis sancti [niet ingevuld] mori nensis dyocesis Renunciam et obedien[tiam] [...?]odas ad secundam capellaniam perpetuam sitam et fundatam ad honorem omnipotentis dei genetricis quod virginis marie et sancti michaelis archangeli in parrochiali ecclesia de Rollario dicte vestre dyocesis et ad altare sancti michaelis predicti vocatam capellania secunde misse nunc liberam et vacantem per obitum dominj Judoci bets presbyteri nuper defuncti Eiusdem Capellanie vltum possessoris Cuius presentatio Jure nostri patronatus dinosci? tur pertinere dilectum nostrum ancelmum veranneman clericus filium teodorici tanquam idoneum presentamus Humile supplicand[...?] qua[...?]s eidem ancelmo clerico de dicta capellania prouidem [...?]mque sibi cum [...?]bus juribus et pertinentiis vniuersis conferre digne[...?] mandareque cum in Realem et corporalem possessionem prout decet noster conuentus presentibus duximus apponend[...?] datum anno dominj millesimo cccc.mo vndecimo

test

Rousselare

Copie littere sigillate sigillo conuentus pastorum [...?] anno quadringentesimo x.imo xxij.da februarij de presentatione[?] Capellania secundo misse sancti michaelis in ecclesia Rolariensi Ancelmi verannemans [...?] D. tempore[?] victoris el[...?] anno 1411