Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-107

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1412

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Vraag vanwege de deken van de christenheid van Roeselare voor de voordracht van een kapelaan aan het altaar van Sint-Michiel in de kerk van Roeselare door de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Petrus, deken van de christenheid van Roeselare, laat weten aan de verkozen abt van de abdij van Zonnebeke, dat hij van priesters en andere personen vernomen heeft dat er een kapelanij gesticht werd aan het altaar van Sint-Michiel in de kerk van Roeselare, waaraan zekere inkomsten verbonden zijn, en dat hij vanwege de abdij van Zonnebeke de voordracht van een kapelaan verwacht.

Opmerking: Document BRU-AGSB-Z-107 is vastgehecht aan document BRU-AGSB-Z-107*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Reuerendo in christo presbyteri ac domino Domino electo venerabilibus et discretis viris concanonicis conuentus monasterij beate marie de zinnebeke morinensis dyocesis Petrus decanus christianitatis Rollariensis Cum noticia veritatis Noueritis ut audiui ex relatione presbyterum virorum quod in ecclesia Rollariensi est quedam capellania sita et fundata ad altare sancti michaelis vocata sedem capellania secundo misse spectans ad vestrorum presentationem ad quam sunt certus Redditus annui deputate quorum munerum ignoro ad praesens Datum sub sigillo decanatus Rollariensis Anno Domini millesimo quadringentesimo vndecimo die vicesima mensis februarij