Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-48bis***

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-05-1227

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 69, nr. 64: '27 Mai 1227'. // Aangezien Hemelvaart in 1227 op 20 mei viel, gaan we ervan uit dat Callewaert een fout gemaakt heeft (in 1226 viel Hemelvaart op 28 mei), en kiezen we voor de datum 19/05/1227 (cf. ook het probleem met de datering van Callewaert in BRU-AGSB-Z-R13(kap5)).

Type: Verzoek door de ridder van Aire-sur-la-Lys aan de bisschop van Doornik betreffende de bevestiging van een compositie tussen de abdij van Zonnebeke en de parochianen van Beselare betreffende het appoort van Sint-Vincentius te Beselare

Beschrijving: Balduinus, ridder van Aire-sur-la-Lys, laat weten aan Walterus, bisschop van Doornik, dat hij en zijn echtgenote, Margareta, achter de compositie staan, die bewerkstelligd werd tussen de abdij van Zonnebeke, en Margareta en de parochianen van Beselare, betreffende het appoort van Sint-Vincentius te Beselare. Ook hebben hij en zijn echtgenote afstand gedaan van al hun rechten op een tiende te Beselare, ten voordele van de abdij van Zonnebeke. De bisschop wordt gevraagd dit alles te ratificeren.

Opmerking: Callewaert(1), 69, nr. 64 vermeldt een kopie in Cartularium S, supplement 26, en in de Inventaire Diplomatique, p. 156, evenals een authentiek afschrift uit de 17de eeuw, op basis van het origineel (=BRU-AGSB-Z-48bis). // Voor de eigennamen, instellingen en functies in deze tekst, verwijzen we naar het origineel (= BRU-AGSB-Z-40).

Tekst

Gedeelte van
test

[in de marge: W: Walterus B: Balduinus]

Reuerendo Patri et D[omi]no suo W[altero] Dei gr[ati]a Tornacensi Ep[iscop]o B[alduinus] miles de Aria salutem et paratam ad obsequia voluntatem S[an]c[t]itati v[est]re significo quod compositionem que per arbitros facta est inter Eccl[es]iam de Sinnebecka ex vna parte Margaretam vxorem meam et Parrochianos de Beueslare ex altera super apportatu S[an]cti Vincentij de Beueslare ego et predicta vxor mea gratam habemus et approba- mus et auctoritate v[est]ra confirmari et approbari benigne et af- fectu postulamus Preterea ego et sepedicta vxor mea ple- nissime et voluntarie confitemur quod quidquid iuris habemus in quadam decima iacente in Beueslare quas in preiudicium nostrum

test

Eccl[es]iam de Sinnebecka acquisisse aliquando calumniabamur eidem Eccl[es]ie pro salute a[n]i[m]arum n[ost]rarum in elemosinam perpetuo possidendum Libe- raliter concedimus benignitati igitur v[est]re supplicamus hu- militer vt si quis de cetero super premissis Eccl[es]ie Sinnebecensi iniuriam fecerit scilicet de parte apportus et de decima vos ipsius maliciam per Eccl[es]iasticam destrictionem compescere et corrigere et Eccl[es]iam ad conseruandum premissa iuuare dignemini Datum anno D[omi]ni M°CC°XX° septimo mense majo et in vigilia ascensionis et sigillatum erat cum g[...?]m sigillo aut[...?]

Collatione facta cum suo originali concordat me teste M. Vand[er] Stichele