Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-48bis**

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Callewaert(1), 86, nr. 83: 'Février 1245'. // Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de burggraaf van Ieper betreffende de verkoop van tienden te Beselare aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Balduinus de Aria, burggraaf van Ieper, bevestigt de verkoop van tienden, gelegen in de parochie Beselare, door Theobaldus filius domine Gertrudis de Pascendale, en Walterus de Osthove, en hun echtgenotes. Deze tienden werden van Balduinus in leen gehouden, en werden met instemming van Margareta, diens echtgenote, verkocht aan de abdij van Zonnebeke. Balduinus draagt dan ook al zijn rechten op die tienden over aan de abdij.

Opmerking: Voor de eigennamen, instellingen en functies in deze tekst, verwijzen wij naar BRU-AGSB-Z-47*. // Callewaert(1), 86, nr. 83 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 31, en in de Inventaire Diplomatique, p. 161. // Callewaert(1), 86, nr. 83 vermeldt een authentiek afschrift uit de 17de eeuw, op basis van het origineel (= BRU-AGSB-Z-48bis).

Tekst

Gedeelte van
test

Ego Balduinus de Aria miles et Chastellanus Jprensis Notum facio omnibus presentes Litteras inspecturis Quod Theobaldus filius D[omi]ne Gertrudis de Pascendale et Walterus de Osthoue et vxores eorum quasdam decimas Jacentes in parochia de Beueslare quas de me tenebant in feodum de consensu Margarete vxoris mee Abbati et Conuentui de Sinnebeca vendiderunt et coram hominibus meis Legitime quer- piuerunt Ego vero venditiones et emptiones pre- dictarum decimarum approbo et Confirmo sicut Jn litteris M[argare]te dilecte vxoris mee super hoc confectis plenarie continetur et quidquid Juris Jn predictis decimis habebam contuli Abbati et Conuentui de Sinnebeca Jn puram Elomosinam inperpetuum Libere possidenda[m] Jn cuius rei Testimonium presentes litteras contuli supra dictis Abbati et conuentui de Sinnebeca sigilli mei munimine roboratas Actum anno millesimo ducentesimo quadragesimo quarto mense februario et erat sigillatum cum vno sigillo

Collatione facta cum suo originali concordat me teste M. Vand[er] Stichele