Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-56

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-04-1273

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke aan de mede-erfgenamen van kanunnik Balduinus voor diens deel in de nalatenschap van zijn ouders

Beschrijving: Johannes, abt van Zonnebeke, geeft de mede-erfgenamen van kanunnik Balduinus, zoon van wijlen Johannes dictus Canis van Waasten en zijn echtgenote Matyldis, kwijtschelding voor de som die zij de abdij schuldig zijn voor het deel van de erfenis van Balduinus in opbrengsten te Waasten en te Deûlémont.

Opmerking: Callewaert(1), 128, nr. 116 vermeldt een kopie in Cartularium S, kap. 114: "de redditu quatuor librarum parisiensium annuo in Warneston et Dvllemons".

Tekst

test

[Overgenomen uit Callewaert(1), pp. 128-129, nr. 116]

[p. 128]

Universis presentes litteras inspecturis Johannes, divina permissione abbas de Sinnebeka, totusque ejusdem loci conventus salutem in Domino. Noverint universi quod nos, nomine ecclesie nostre de Sinnebeka, debemus percipere et recipere quatuor libras parisienses annui redditus in perpetuum capiendas ad quedam bona, redditus seu hereditates Johannis quondam dicti Canis de Warneston et Matyldis quondam uxoris dicti Johannis defunctorum, sita in parrochiis de Warneston et de Deulemons, prout est et fuit ecclesie nostre praedicte dictus redditus et in propriis locis in dictis parrochiis competenter assignatus, condito ut dictum est ecclesie nostre dicti redditus assignamento in parrochia de Duelemons viginti et novem solidi et residuum dictarum quatuor librarum in parrochia de Warneston in quolibet loco predicto ut dictum est annui redditus; et debemus nos et ecclesia nostra dictum redditum recipere et percipere annui redditus et de eodem in perpetuum ut dictum est gaudere ac etiam dictum redditum legittime et pacifice possidere. Unde cum frater Balduinus canonicus noster, filius quondam dictorum Johannis et Mathildis defunctorum, inter heredes prefatorum defunctorum sit heredum unus praedictorum, et nos a dictis heredibus nomine ecclesie nostre predicte escantiam bonorum ipsorum Johannis et Mathildis ad dictum Balduinum concanonicum nostrum tanquam ad unum heredem predictorum pro certa portione successionis de jure spectantem et pertinentem petere aut petiisse potuissemus, nos abbas et conventus antedicti cuitavimus et cuitamus dictos heredes super omnibus et singulis que ab ipsis petiisse potuis-

[p. 129] semus vel de jure debuissemus nomine ecclesie nostre aut occasione dicti Balduini concanonici nostri usque in hodiernum diem ratione premissorum, ecclesiam nostram et successores nostros ad dictam cuitationem firmiter observandam obligantes, salvo tamen dicto redditu ecclesie nostre annuatim et perpetue ut dictum est possidendo. In cujus rei testimonium dictis heredibus, ut eisdem dicta cuitatio valeat, presentes litteras sigillis nostris contulimus roboratas.

Datum anno Domini MCCLXX tercio, sabbato post Quasi modo.