Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-253

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-05-1557

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Lichmesse xvC ses ende vichtich" (02/02/1557; uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare betreffende de rente die de abdij van Zonnebeke schuldig is op de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Joos Tielen, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, de rente betaald heeft die hij schuldig was voor een stuk grond te Zonnebeke, De Boonakker.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bi mij Joos Tielen presbytre als ontfanghere vander kercke van Becelaer Van eerweerdegen Heere heer Jan calin Abdt ende heere van Sunnebeke de somme van vj s iiij d parisis ter cause van eener Rente van ghelijcke somme tsiaers streckende vp een stick lants in Sunnebeke ghenaemt de boonackere ende dat [...?] Jaer verschenen te lichmesse xv.C ses ende vichtich waer of [...?] ooc van alle voorleen Jaeren mij kenne vernoucht Oorconde mij desen xviijen in meije xv.C seuen vichtich

[J.] Tielen