Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-254

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1556

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Lichmesse xvC viue ende vichtich" (02/02/1556; uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast). // Het stuk dateert eventueel van 15/02/1556 (cijfer voor dag niet helemaal duidelijk).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare betreffende de rente die de abdij van Zonnebeke schuldig is op de Boonakker te Zonnebeke

Beschrijving: Joos Tielen, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, de rente betaald heeft die hij schuldig was voor een stuk grond te Zonnebeke, De Boonakker.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bi mij Joos tielen presbytre ouer ende wter name van de kercke van becelaere van Eerweerdighe heere Jan calin Abdt ende Heere van Sunnebeke de somme van vj s iiij d ter cause van eender rente van ghelijcke somme tsiaers streckende vp een stick lants in de voorseyde prochie van Sunnebeke ghezeit de boonackere ende datte ouer de lichmesse xv.C viue ende vichtich Oorconden mijn name ende hantteekene hier onder gheschreuen desen 15.en [16.en?] sprokele in tjaer als bouen

J. Tiele